Här kommer alla fördelar med cykelpendling till jobbet
PUBLICERAD 19/12/2023
Lästid ca 3 min

Här kommer alla fördelar med cykelpendling till jobbet

Förmånscyklar erbjuder flera fördelar både för företaget och dig som anställd. Kanske känner du till en del av dem. Förmånscyklar främjar din hälsa, sparar dina pengar och minskar påverkan på miljön. Förmånscyklar kan också spela en central roll i företagens klimatomställning.

Fem fördelar med förmånscykel

 1. Skattefördelar
  Förmånscyklar kan erbjuda skatteförmåner för både företaget och de anställda. Företag kan dra nytta av skatteavdrag för att tillhandahålla förmånscyklar, medan anställda kan få förmånen utan att behöva betala skatt på den.
 2. Hälsa och välbefinnande
  Genom att erbjuda förmånscyklar uppmuntrar företag sina anställda att vara mer aktiva och därigenom förbättra sin hälsa.
 3. Miljövänligt
  Cykling minskar koldioxidutsläpp och bidrar till att skapa en mer hållbar miljö. Genom att främja cykling som ett alternativ minskar företagets miljöpåverkan.
 4. Kostnadsbesparingar
  För anställda kan förmånscyklar innebära besparingar på transportkostnader som annars skulle gå till exempelvis bensin eller kollektivtrafik. Detta kan öka de anställdas disponibla inkomst.
 5. Företagsimage och anställdas engagemang
  Genom att erbjuda förmånscyklar visar företag att de värnar om sina anställdas hälsa och miljön. Detta kan stärka företagets image och öka de anställdas engagemang och lojalitet gentemot företaget.

Förmånscyklar - en central roll i företagens klimatomställning

I en tid då global uppvärmning och luftföroreningar utgör allvarliga miljöutmaningar, presenteras förmånscyklar som en viktig del av lösningen. Sverige, liksom resten av världen, brottas med frågor kring hållbarhet och klimatförändringar, där förmånscyklar erbjuder en praktisk väg mot en grönare framtid.

Nic Staeger, CCO & CTO och Niklas Hoffsten, COO på Green Benefits, betonar vikten av företagens roll i denna omställningsprocess.


Genom att byta från bil till cykel för dagliga resor kan vi
markant minska vårt koldioxidfotavtryck.


Transportsektorn står för en stor del av växthusgasutsläppen, och specifikt i Sverige står vägtransporter för en tredjedel av landets koldioxidutsläpp. Bilar i städer bidrar inte enbart till koldioxidutsläpp utan även till luftföroreningar och buller. Genom att byta från bil till cykel för dagliga resor kan vi markant minska vårt koldioxidfotavtryck, vilket är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna. Enligt en artikel från The Conversation kan stadsbor som byter från att köra bil till att cykla för bara en resa om dagen minska sitt koldioxidavtryck med ungefär ett halvt ton CO₂ under ett år, vilket motsvarar utsläppen från en enkel flygresa från London till New York.


Transporter till och från arbetsplatsen är en betydande
del av företagens totala koldioxidutsläpp.


Städer som Amsterdam och Köpenhamn visar hur effektiv cykelinfrastruktur kan förbättra stadslandskap och minska miljöpåverkan. Dessa städer har utvecklat en infrastruktur som uppmuntrar invånare att välja cykeln framför bilen, vilket resulterar i renare luft och mindre trafikstockningar. Att investera i cykelinfrastruktur, inklusive att skapa säkra cykelvägar och tillhandahålla faciliteter som omklädningsrum och duschar på arbetsplatser, är ett viktigt steg för att främja cykelpendling och därmed minska bilanvändningen.

Företagens miljöpåverkan sträcker sig längre än deras direkta produktion eller tjänster. Transporter till och från arbetsplatsen är en betydande del av företagens totala koldioxidutsläpp. Genom att främja cykling som ett transportalternativ kan företag dramatiskt minska sin miljöpåverkan. Dessutom är förmånscyklar en integrerad del av företagens bredare CSR-strategi (Corporate Social Responsibility) för att främja hållbarhet. Detta bidrar inte bara till anställdas hälsa, utan är även ett effektivt verktyg för att minska miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

När företag övergår till att erbjuda förmånscyklar, påverkar detta inte enbart de anställda. Denna förändring har en bredare effekt, särskilt inom bostadssektorn. När bostadsföretag inkluderar boendes bilanvändning i sina miljöbedömningar, framträder det att dessa transporter nästan kan ha lika stor påverkan på miljön som uppvärmningen av bostäderna.

Sammanfattningsvis representerar förmånscyklar en väsentlig del i strävan mot en mer hållbar framtid och är i linje med Världshälsoorganisationens (WHO) handlingsplan för hållbar utveckling. De erbjuder inte bara fördelar för individens hälsa, utan också för företagens och samhällets miljöpåverkan. Genom att uppmuntra cykling som ett transportmedel kan vi göra en betydande skillnad för vår planet och framtida generationer.

Nic Staeger, CCO & CTO och Niklas Hoffsten, COO på Green Benefits

Läs mer på HRnytt

Dags att ta cykeln till jobbet?

Här är svenskars inställning till cykelpendling