Arbeta och Lev Livet!
Foto: Anton Bäcksholm
PUBLICERAD 25/10/2023
Lästid ca 3 min
Boktips

Arbeta och Lev Livet!

Allt fler svenskar drabbas av stress och utbrändhet. Många gånger kan det bero på svårigheten att hålla isär krav i arbetet och krav i privatlivet. "Vi behöver inse skillnaden mellan arbetslivet och det privata, mellan arbetsrelaterade problem och ens privata livsöden." Det anser Helena Zenzé som nu ger ut boken Arbeta och lev livet.

För att vi ska få det liv vi vill leva och uppnå trivsel och resultat på arbetsplatsen, kommer nu en bok med ambitionen att visa oss hur vi ska göra för att hålla den balansen.

Berätta om bakgrunden till boken

Det alltmer komplexa och utmanande arbetslivet går inte bara i en accelererande utvecklingsinriktad fart utan ställer också större krav på stresstålighet. Tempot har ökat.

Kravbilden på effektiv leverans och samverkan, också på distans, är högre än någonsin och medarbetare "får nog", tappar fotfästet och drabbas av psykisk ohälsa. Det beror inte bara på hur arbetslivet ser ut, utan också på hur vars och ens privatliv är och hur arbetsplatsens och den personliga medarbetarens historia hanterats och bearbetats.

Det är också tuffa ekonomiska tider, krig i vår närhet och en osäker omvärld som riskerar göra kris-reaktionen dubbelt så stor när obearbetade händelser i livshistorien aktiveras. I min första bok "De 4 essen på arbetsplatsen" introducerade jag esset Självkännedom och den här boken är en handfast fördjupning av det verktyget.

Vad är ditt viktigaste budskap med boken?

Boken är skriven för att jag möter samma problem om och om igen på arbetsplatser: Man klarar inte pressen, chefer håller inte måttet och ledningen har inte tillräcklig kunskap om vad det innebär att leda och driva en social samhällsmiljö som alla arbetsplatser är.

Med självkännedom, människokunskap och lärandet om psykologiskt DNA, och praktisk färdighet i att sära på tre P:na: Professionellt, Personligt och Privat, får människor och arbetsplatsen stora fördelar i att navigera emot resultat med psykisk hälsa i behåll, samtidigt som man bygger en hälsosam, effektiv och hållbar arbetsplats.

Hur skulle du beskriva corporate bullshit?

Det är alla svåra ord som oreflekterat används och som inte helt sällan inte ens avsändaren förstår eller omnämns i ett sammanhang där det inte tillför värde. Det är trenderna, modeorden, orden: "studien/forskningen" som vi tar hjälp av för att signalera och sända "något viktigt".

Jag läste ett mål och budgetdokument häromdagen som alla i verksamheten förväntades begripa, och bestämde mig för att fråga varför ordet "volatil" användes? Svaret jag fick var: "Vi tyckte det passade in i narrativet". Ingen blev klokare av det svaret. Varför användes inte ordet "osäkert" eller "föränderligt" som de flesta människor förstår?

Självklart behöver vi hänga med i utvecklingen men i stressens namn behöver vi inte fler expert-ord eller PR-paketerat innehållslöst "bullshit". Vi har så mycket annat vi behöver begripa varje dag som tar vår energi. När någon nästa gång säger "studier visar" – hoppas jag boken inspirerar till att fråga: "Vilken studie pratar du om och hur gjordes den och med vem/vilka?". Eller när någon säger: Den vetenskapliga grunden är solid hoppas jag du kanske ställer frågan: "På vilket sätt då?".

Har du några första tips vi kan starta med för att bli lite bättre på att klara påfrestningar?

 1. Läs och lär om de 4 essens dynamik – när något på arbetsplatsen skaver hittas alltid svaret i något av essen:
  • Styrning
  • Samskapande
  • Självkännedom
  • Skräddarsytt.
 2. Läs och lär om den fördjupade beskrivningen av esset Självkännedom i "Arbeta och Lev Livet".
 3. Reflektera över din kris-historia och huruvida den är omplåstrad på ett tillräckligt bra sätt. Om inte – be om hjälp via någon av de beskrivningar som finns i boken "Arbeta och Lev livet!"
 4. Fundera över hur personligt robusta arbetsplatsens chefer är och om inte – ring mig så ska jag inspirera till det på en föreläsning.

Berätta om dig själv. Vem är Helena Zenzé?

Arbetsplatsexpert, beteendevetare, chef, organisations- och ledarutvecklare och författare med 30 års erfarenhet.

Av: Annika Hegardt

Klicka här för att få mer information om Arbeta och lev livet!