Ledarskap

Sex punkter om det nya lönetransparensdirektivet i praktiken

Sex punkter om det nya lönetransparensdirektivet i praktiken

Lönetransparensdirektivet antogs i maj 2023 och ska vara genomfört senast den 7 juni 2026. Direktivet syftar till att stärka principen … »