Sverige toppar listan för stress och utbrändhet -  detta vill man att arbetsgivare investerar i
Foto: Filip Langewolf
PUBLICERAD 20/10/2023
Lästid ca 1 min

Sverige toppar listan för stress och utbrändhet - detta vill man att arbetsgivare investerar i

Enligt en ny global undersökning har en av fem anställda i Sverige visat starka symptom på stress under 2023. Bara hälften har sökt stöd och hjälp hos sin chef.

Sverige är ett av de länder där flest anställda upplevt starka eller mycket starka symptom till stress och utbrändhet.

  • Sverige, 20%.
  • Europa, 16%.
  • Globalt, 18%.

Av de som upplever symptom på stress har endast hälften, 56%, berättat om sina symptom på utbrändhet för sin arbetsgivare. Av de som berättade om sina symptom uppger 30% att de inte fick de stöd de behövde för att må bättre.

  • Drygt en av fem - 23 % - av de anställda i Sverige svarar även att de känner sig obekväma med att tala om psykisk hälsa såsom stress, oro och utmattning på arbetsplatsen.

"Det är skrämmande att så många inte tar upp sina problem med chefen. De behöver stöd för att våga prata om sin situation men även cheferna behöver verktyg för att lyckas fånga upp varningssignaler." - Filip Langewolf, Senior Field Marketing Manager på GoodHabitz.

Topp kompetensutvecklingsområden om svenskarna själva får välja

Här är de komptensutvecklingsområden som de anställda ansåg skulle ha störst positiv effekt på deras välbefinnande:

  • Stresshantering, 31%.
  • Coachning & ledarskapsutveckling, 30%.
  • Kommunikation, 27%.
  • Digitala kunskaper, 23%.

Om undersökningen

För att få en heltäckande bild av mental hälsa på arbetsplatser genomförde GoodHabitz tillsammans med forskningsinstitutet Markteffect en studie bland 24 235 respondenter världen över. 1770 respondenter från Sverige svarade på enkäten. Respondenterna var arbetande mellan 25 och 65 år, med minst en gymnasieutbildning.