5 tips för att öka engagemanget för e-learning
Foto: Cédric Herregodts
PUBLICERAD 13/6/2024
Lästid ca 3 min
Opinion

5 tips för att öka engagemanget för e-learning

Engagerade människor lär sig mer när de genomför en utbildning. Det gäller även för e-learning. Här är fem värdefulla tips för att öka engagemang och entusiasm för e-learning.

Det allra första som behöver göras är att skapa en kultur som gör kontinuerligt lärande till en självklar del av vardagen.

För att lyckas med e-learning (onlineutbildning) behöver alla inblandade, utbildare, de som utbildar sig och ledningen, vara med på tåget. Det innebär att hantera utmaningar som att alla inte inser nyttan med utbildning och att vissa individer har svårt för nya sätt att göra saker.

Fem tips för att öka engagemanget och acceptansen för e-learning

 1. Skapa en lärandekultur
  En lärandekultur som stödjer ett öppet tankesätt ökar värdet av satsningar på e-learning. En lärandekultur handlar i grund och botten om att uppmuntra sökandet efter kunskap. Det är också viktigt att inte bara fokusera på de uppdrag och aktiviteter som ställer krav på att hämta in kunskap, utan också att knyta an utbildning till en organisations mål. I bästa fall blir lärandet en självklarhet.

  Genom att kontinuerligt erbjuda nya utbildningar, odla och bredda professionella nätverk, dela kunskap och erbjuda olika utbildningsmöjligheter blir lärande en naturlig del av arbetsdagen. En viktig aktivitet för att upprätthålla en lärandekultur är att uppdatera befintliga utbildningar.

Deltagarna blir snabbt frustrerade om en utbildning inte
stämmer överens med deras visioner och verklighet.


 1. Anpassa för målgruppen
  Det finns inga standardmallar för onlineutbildningar, utan innehållet behöver anpassas till deltagarna på utbildningarna. Det gäller att ha koll på vilka färdigheter, vilken information och vilka insikter deltagarna behöver ha. Deltagarna blir snabbt frustrerade om en utbildning inte stämmer överens med deras visioner och verklighet.

  Konsultera "ämnesexperter" inom organisationen när innehållet för e-utbildning utformas, eftersom de vet vad som är relevant. Anpassa e-learning till de enheter som deltagarna är mest bekväma med, till exempel smartmobiler, surfplattor eller datorer. Involvera alla medarbetare som påverkas i processen för att utveckla utbildningar. Lyssna på deras feedback. Och glöm inte att göra lärandet roligt, till exempel genom att använda alternativa inlärningsmetoder och ge belöningar för slutförda utbildningar.
 2. Lyft fram superanvändare
  Superanvändare är individer som är entusiastiska över att lära sig och att undervisa, som kan förmedla sin entusiasm till andra. Se till att några personer i organisationen är bekanta med den plattform som används för e-learning. De kan vara lättillgängliga för vardagssupport när användare och författare har frågor. De bidrar till att göra e-learning mer engagerande, effektiv och attraktiv.
 3. Blanda online med traditionellt
  En hybridlösning som innefattar både e-learning och traditionell utbildning ökar värdet för båda ansatserna. Det finns gott om studier som visar att hybridutbildning är mycket effektiv. Man kan till exempel börja med utbildning i en klassrumsmiljö och sedan låta deltagarna fortsätta online för att öva på det inlärda innehållet i sin egen takt. Upprepning är bra för att hålla kunskap levande länge.
 4. Bli en coach
  I takt med att e-learning blir etablerad i din organisation ökar behovet av att utbildare inte bara lär ut saker, utan även coachar deltagare i hur de bäst tillgodogör sig utbildning rent generellt. Genom att samla in och analysera användardata går det att identifiera kompetensluckor och agera för att täppa igen dem snabbt.

  En coach känner till deltagarnas passioner och mål, vilket underlättar att skapa skräddarsydda utbildningar med inslag av både lärarledd och självständig inlärning.

Cédric Herregodts, vd på e-learningföretaget Flowsparks