Utbildning

Rädda liv på jobbet: Hur första hjälpen-utbildning skyddar anställda

Rädda liv på jobbet: Hur första hjälpen-utbildning skyddar anställda

Att vara förberedd på olyckor och akuta situationer är inte bara en moralisk skyldighet utan också en laglig sådan enligt … »