Går du till jobbet trots att du är sjuk?
PUBLICERAD 19/2/2024
Lästid ca 2 min

Går du till jobbet trots att du är sjuk?

En nyligen genomförd Sifo-undersökning visar att nästan hälften av alla arbetstagare är oroliga för att bli smittade på jobbet.

Sjuka kollegor skapar irritation i förkylningstider

Undersökningen genomförd på uppdrag av hygien- och hälsobolaget Essity, visar att nästan hälften av alla arbetstagare är oroliga för att bli smittade när en kollega kommer till jobbet märkbart sjuk. Drygt var fjärde har också bett en märkbart sjuk kollega att lämna jobbet och gå hem. Samtidigt uppger många att deras arbetsgivare tar sitt ansvar och vidtar olika åtgärder för att minska smittspridning på jobbet.

 • Drygt var tredje (34%) svensk arbetstagare uppger att de känner irritation och frustration när kollegor dyker upp sjuka på jobbet.
 • Nära hälften (47%) är rädda att bli smittade när det sker.
 • Drygt var fjärde (26%) har också bett en kollega att lämna arbetsplatsen för att han eller hon varit märkbart sjuk.
 • 42 procent uppger att de skulle göra det om det krävdes.

Det är positivt att vi vågar diskutera närvaro på arbetsplatsen med varandra. Att fråga en kollega om inte den personen borde vara hemma istället är ju ett uttryck för omtanke. Syftet är inte bara att skydda sig själv från smitta, utan också att försäkra sig om att personen som är sjuk får den vila och återhämtning som han eller hon behöver.
Frida Gustafson, ansvarig för hälsofrågor på Essity i Sverige.

Arbetsgivarnas vanligaste åtgärder

 • Nära hälften (42%) anser att deras arbetsgivare gör något konkret för att minimera sjukdomsspridning under förkylning- och influensatider.
 • De vanligaste åtgärderna inkluderar ökade handhygiensmöjligheter (21%).
 • Medvetenhet om vikten av god hygien (16%).
 • Uppmuntran till distansarbete och flexibla arbetstider (12%).
 • Förbättrad rengöring och desinficering (9%).
 • En policy för sjukfrånvaro som säkerställer att anställda kan stanna hemma utan negativa konsekvenser när de är sjuka (9%).

Så minskar du risken att smitta dina kollegor

 • Håll dig hemma om du är sjuk, även med milda symtom.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i 20-30 sekunder.
 • Undvik att röra vid ansiktet med otvättade händer.
 • Hosta eller nys i armvecket eller en näsduk.
 • Respektera kollegors personliga utrymme och avstånd

Läs mer på HRnytt:

Därför jobbar vi trots att vi är sjuka

Fem saker du som chef kan göra för att minska dina anställdas sjukfrånvaro


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 29 november- 3 december 2023. Totalt intervjuades 1109 personer i åldern 18-65 år. Sifforna ovan baseras på respondenter som uppger att de har ett jobb. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.