Var fjärde svensk ägnar sig åt "quiet quitting"
Foto: Mikael Sundin
PUBLICERAD 21/11/2023
Lästid ca 3 min

Var fjärde svensk ägnar sig åt "quiet quitting"

En ny undersökning visar att var fjärde anställd i Sverige bara gör minsta möjliga på jobbet. Det som kallas tyst nedtrappning eller "quiet quitting".

Stor utmaning i att engagera medarbetare

Tyst nedtrappning som innebär att arbetet utförs korrekt men utan några extra arbetstimmar eller något större engagemang är relativt vanligt idag.

Att engagera medarbetare är en utmaning för var tredje företag i Europa, och man räknar med att det kommer att bli ännu svårare i framtiden.

Sex av tio svenskar känner sig nöjda

Samtidigt känner sig fortfarande en majoritet av de anställda engagerade och nöjda med sitt arbete.

  • I Sverige är siffran 64 procent.
  • En av fyra svenskar (27 procent) gör enbart det som förväntas av dem på arbetsplatsen.

Den viktiga internutbildningen

Mikael Sundin från SD Worx betonar vikten av att utnyttja intern potential och uppmuntra intern rörlighet för att möta utmaningar i att fylla lediga tjänster och behålla medarbetare.

Undersökningen visar också att:

  • Sex av tio europeiska arbetsgivare är medvetna om vilka talanger de kommer att behöva på lång sikt. De tenderar dock att söka efter dessa talanger externt, trots att lösningen ibland finns inom organisationens egna väggar.
  • Drygt en fjärdedel väljer att utbilda medarbetare internt så att de kan fylla vakanta positioner.
  • Fyra av tio arbetsgivare föredrar att tillsätta lediga tjänster genom att rekrytera utifrån.

Nya idéer och perspektiv som nykomlingar för med sig är ofta mycket användbara. Men företag som inte låter sina anställda avancera missar ibland möjligheten att utnyttja all sin interna potential i kriget om talangerna.
- Mikael Sundin, Head of Customer Experience Nordics på SD Worx.

Intresse för att rekrytera talanger

Norge och Frankrike verkar mer benägna att locka till sig talanger utifrån (48 procent vardera), följt av Polen och Spanien (46 procent vardera) och Italien, Irland och Sverige (41 procent vardera).

Hitta talanger internt

  • I den andra änden av spektrumet är Finland ledande när det gäller intern talangutveckling (34 procent).
  • Nederländerna, Danmark och Kroatien (33 procent vardera)
  • Österrike och Schweiz (32 procent vardera).

Lediga jobb är för närvarande fortfarande svåra att tillsätta. Det är därför det är så viktigt för chefer att söka efter lämpliga talanger även inom sina organisationer. Företag ökar sina chanser att fylla lediga positioner genom att utnyttja alla möjliga talangkällor. Att uppmuntra intern rörlighet gynnar dessutom inte bara företaget, utan ger även medarbetare med individuella tillväxtambitioner framtidsutsikter. - Mikael Sundin.

Svårare att behålla talanger

Att behålla medarbetare är fortsatt en utmaning för var tredje arbetsgivare, även om det är något mindre utmanande än att attrahera medarbetare. 37 procent av företagen tror dock att det kommer att bli svårare att behålla talanger i framtiden.

Ökande utgifter har lett till att var tredje företag behöver säga upp anställda. Arbetsgivarna tycker dock generellt att det är svårt att säga upp anställda och använder sig bara av uppsägningar när det inte finns några alternativ.

Läs mer på HRnytt:

Så kan kompetensutveckling förebygga quiet quitting

Ny undersökning visar: Nästan var tredje inom Gen Z kan tänka sig quiet quitting


Om undersökningen

Undersökning har genomförts av den europeiska HR-tjänsteleverantören SD Worx bland mer än 16 000 anställda och nästan 5 000 HR-chefer i sexton europeiska länder, däribland Sverige.

Om SD Worx

Mer än 82 000 små och stora organisationer över hela världen litar på SD Worx och dess +75 års erfarenhet. Företaget grundades i Belgien efter Andra världskrigets slut, då under namnet Sociale Dienst VEV. 2021 tog SD Worx steget in på den nordiska marknaden genom att förvärva Aditro.

SD Worx erbjuder sina HR-lösningar i 150 länder, beräknar lönerna för cirka 5,2 miljoner anställda och rankas bland de fem främsta i världen. De mer än 7 000 anställda är verksamma i Belgien (huvudkontor), Österrike, Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Mauritius, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. År 2021 uppnådde SD Worx en konsoliderad omsättning på 858 miljoner euro. I Sverige har SD Worx kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Sverigechef är Magnus Engman.