Tidsregistrering som en möjlighet att öka välmåendet och stärka varumärket som arbetsgivare
PUBLICERAD 16/4/2024
Lästid ca 2 min

Tidsregistrering som en möjlighet att öka välmåendet och stärka varumärket som arbetsgivare

EU-direktivet om tidsrapportering från 2019 innebär en betydande förändring i hur arbetstimmar ska registreras och hanterades över medlemsstaterna. Medan många ser direktivet som en fråga om att göra vad som krävs för att följa reglerna innebär det faktiskt en verklig möjlighet att stärka varumärket som arbetsgivare och främja anställdas välmående.

Vad innebär EU-direktivet om tidsrapportering?

Grunden är att arbetsgivare i EU ska inrätta ett objektivt, tillförlitligt och tillgängligt system för att registrera sina anställdas arbetstimmar för att säkerställa efterlevnad av arbetsrättslagar, särskilt de som rör arbetstid, rastpauser och övertid. Målet är att skydda anställda från överarbete och säkerställa att de får rättvis ersättning för sin tid.

Viktiga nyckeltal

Företag förväntas följa och rapportera flera viktiga värden, inklusive:

  • Totala arbetstimmar: det exakta antalet timmar som varje anställd har arbetat.
  • Övertidstimmar: timmar som arbetats utöver den standardiserade arbetsveckan.
  • Rastpauser: varaktighet och frekvens av pauser som tas av anställda.
  • Frånvaro och ledigheter: registrering av ledigheter, inklusive sjukledighet, personlig ledighet och semesterdagar.

Det är inte bara tisdrapportering som påverkar vilken data som är viktig att samla in. Lönetransparens, CSRD och visselblåsning är ytterligare tre exempel på viktiga områden att hålla sig uppdaterad inom.

Så kan medarbetarnas välmående och arbetsgivarvarumärket påverkas

Det kan verka som att tidsregistrering handlar om att övervaka medarbetarna och inte välmående i första hand. Men om man gräver lite djupare finns det flera viktiga anledningar till att det kan vara viktigt att registrera arbetstid:

Transparens och förtroende

Ett klart och rättvist tidsspårningssystem förbättrar företagets rykte som en etisk och transparent arbetsgivare. Det skapar förtroende och stärker arbetsgivarvarumärket.

Medarbetarnas makt över sin tid

Anställda får en tydlig översikt över sina arbetstimmar, vilket ger dem möjlighet att hantera sin tid mer effektivt och förespråka en bättre balans mellan arbete och fritid.

Minskning av utbrändhet

Genom att registrera arbetstid och säkerställa regelefterlevnad kan företag väsentligt minska fall av överarbete och utbrändhet. Det leder till en hälsosammare, mer hållbar arbetsmiljö.

Data för att öka välmående

Den insamlade datan kan användas för att identifiera mönster som kan tyda på en risk för utbrändhet eller stress.

Öka attraktiviteten under rekrytering

Ett starkt fokus på anställdas välmående och balans mellan arbete och fritid är en mycket attraktiv aspekt av ett företags kultur och ökar möjligheterna att locka till sig topptalanger.

Slutligen...

Tidsrapportering erbjuder företag och HR-avdelningar en unik möjlighet att förstärka en positiv kultur. Genom att fokusera på transparens, välmående och en hållbar arbetsmiljö, kan företag öka sin attraktivitet med mer nöjda och engagerade medarbetare som resultat.

I Sverige finns ännu ingen tidsplan för att införa EU-direktivet, men i Danmark till exempel förväntas de nya reglerna att träda i kraft 1 juli 2024.

Vill du läsa mer om nya regler att hålla koll på? I Sympas guide får du veta hur du förbereder dig inför lönetransparensdirektivet som träder i kraft 2026.