Så påverkar du arbetsklimatet som chef
PUBLICERAD 25/10/2022
Lästid ca 2 min

Så påverkar du arbetsklimatet som chef

Som chef har du i högsta grad inflytande över arbetsklimatet, vilket i sin tur påverkar hur mycket stress som kan få fäste i er verksamhet. Men vilka egenskaper har en specifik funktion och vad kan du som ledare tänka på för att få medarbetarna att må bra och prestera? Här är några saker som visat sig vara effektivt.

Närvaro ger effektivitet

En chef som är närvarande skapar trygga medarbetare. Medarbetarna har någon att vända sig till i besluten och vid oklarheter. Det kan förstås vara svårt att alltid vara på plats, men genom att se till att det ändå finns tid att lyssna och ta till dig medarbetarnas åsikter regelbundet kommunicerar du närvaro. Dina anställda vet att du finns för dem, även om du inte alltid har möjlighet att närvara fysiskt.

Inkludering visar expertis

Genom att inkludera personalen i beslutsfattande, ser du också till att ge dem chansen att bidra med sin expertis. Det ger utrymme för alla att dela med sig av sina idéer då och då. Medarbetarna är det viktigaste du har och genom att inkludera dem i besluten använder du er fulla potential som får alla att känna sig värdefulla.

Arbetsklimat med högt i tak ger nya idéer

Som chef är det extra viktigt att uppmuntra en öppen kommunikation. Medarbetare som känner att det är högt i tak på er arbetsplats, blir också mer benägna att ta upp frågor och våga komma med idéer och förbättringsförslag. Något hela organisationen vinner på i längden.

Mänsklighet skapar trygghet

Att som ledare våga stå för sina misstag visar sårbarhet och skapar trygghet internt. Här har du chansen att vara en förebild och visa vad som är rätt tillvägagångssätt när saker inte går som det ska. Att ta ansvar, uppmärksamma händelsen och förbättra rutiner är viktigt. Som ledare är du den som visar att ni är en arbetsplats som inte sopar saker under mattan, utan att misstag är okej så länge de hanteras rätt på er arbetsplats.

Att fira framgångar bygger gemenskap

Positiv återkoppling påverkar vårt beteende och hjälper till på vägen mot effektivitet och resultat. Det är därför inte bara viktigt att ta gemensamt ansvar när något går dåligt, utan också att fira framgångarna när det går bra. Att bjuda din personal på något visar att du ser deras framsteg och uppskattar deras arbete. Det kan ge stor effekt på arbetsklimatet, resultaten och den viktiga gemenskapen.


Källa: Återhämtningsforskaren, Chef