Så påverkar dåligt ledarskap en grupp
PUBLICERAD 11/11/2022
Lästid ca 3 min

Så påverkar dåligt ledarskap en grupp

Ofta talar vi om ett bra ledarskap och vad det kan leda till – men vad är motsatsen och hur påverkar dåligt ledarskap en grupp? Hur mycket skada kan ett så kallat destruktivt ledarskap faktiskt göra i en organisation – och vilka varningstecknen bör man hålla utkik efter? Här är några sätt ett dåligt ledarskap kan påverka:

Skapar stress

Många har någon gång varit med om att ha en chef som förstör stämningen i arbetsgruppen. Vars ledarskap påverkar på ett negativt sätt. Ett av de sätten kan vara att direktiven ovanifrån är alldeles för otydliga, vilket skapar onödig stress för medarbetarna. När kollegorna inte riktigt vet vad som förväntas av dem är det svårt, eller nästan omöjligt, att känna sig nöjd med sin arbetsdag. En otydlig ledare skapar onödig stress, som inte alltid beror på hög arbetsbelastning.

Konflikträdsla får oss att känna oss otrygga

Har ni ett team utan problem eller oenigheter? Det kan kännas som en bra sak, men det kan också vara ett tecken på att konflikterna bubblar under ytan istället. En ledare som till varje pris undviker konflikter, eller överreagerar på dem i stället för att försöka hitta lösningar, gör att medarbetarna tvekar nästa gång de behöver ta upp ett problem. Personalen vill inte lyfta frågor vilket kan skapa större konsekvenser längre fram, när katastrofen redan är ett faktum.

Dåligt ledarskap sänker effektiviteten

En passiv ledare som drar sig från att ta beslut och undviker att vara närvarande kan också skapa stor otrygghet i gruppen. Särskilt om ledaren inte motiverar och engagerar mot verksamhetens visioner och mål. Medarbetarna blir osäkra på vilket håll de är på väg och hur just deras jobb bidrar till sammanhanget – vilket kan leda till att de själva slutar bry sig och omedvetet sänker sin produktion och effektivitet.

Skapar dålig stämning

Kanske har du någon gång sidan upplevt en ledare som är allt för detaljstyrd och petar i varje liten sak? Som kontrollerar och övervakar, alldeles för mycket? Mikromanagement kan vara lika stressande för arbetsgruppen som dess motsats och upplevas som att chefen inte har tillit. En ledare som inte litar på kollegorna får snabbt svårt att engagera och motivera andra.

Ojämlik behandling

Att behandla folk olika beroende på grund av ursprung, religion, kön eller andra yttre faktorer är också ett klassiskt exempel på hur dåligt ledarskap kan ställa till det. Chefer som bara rekryterar en viss typ av personer, som ger fördelar till vissa medan andra får pikar och gliringar, skapar snabbt dålig stämning. Att chefen rekryterar en alltför homogen arbetsgrupp är också tecken på dåligt ledarskap, eftersom det gör det svårt för organisationen att utvecklas och bidra med nya perspektiv.

Dödar engagemang

Att inte ha transparens och öppenhet i alla nivåer i arbetsgruppen dödar kreativitet och engagemang effektivt. En ledare som håller inne med information och viktiga uppgifter kan också skapa stora problem. ”Det där borde väl du veta”, är ett vanligt och undermåligt svar när medarbetaren söker ny kunskap.

Hur motverka dåligt ledarskap?

Ett dåligt ledarskap påverkar en grupp mer än vi tror och kan i förlängningen bli mycket farligt för en verksamhet. Så, hur motverkar vi då negativt ledarskap? Jo, genom att helt enkelt fortsätta utvecklas som ledare. Genom att vara uppmärksam på varningssignalerna och kontinuerligt se över både ditt eget och andras ledarskap i organisationen ser du till att stärka hela verksamheten. Kompetensutveckling, utbildning och nyfikenhet hjälper dig att bli en inkluderande ledare – och få ut det bästa av både dig och dina medarbetare.