Så här kan du öka engagemanget på dina distansmöten
PUBLICERAD 13/11/2023
Lästid ca 2 min

Så här kan du öka engagemanget på dina distansmöten

En ny undersökning som tagit hjälp av ögonspårning, analys av ansiktsuttryck och de krav som ställs på mottagning, bearbetning och hantering av information, visar på beteendedynamiken i distansmöten och vilken roll tekniken spelar.

Valet av teknik är betydelsefullt

En ny undersökning på uppdrag av Jabra visar att engagemanget från deltagare på distans ökade med 84 procent när de använde ett professionellt mötesrumsheadset och videokamera. Val av teknik spelar en stor roll för engagemanget vid hybridarbeten.

Detta påverkar deltagares förtroende

  • Tydligheten ökade med 27 procent
  • Förtroendet ökade med 16 %
  • Uttrycksfriheten ökade med 35 %

Distansanvändare som samarbetade med andra distansanvändare som använde professionell videoutrustning kände även:

  • Ett bättre förtroende (22 %) än de som använde sin dators inbyggda video- och ljudutrustning.
  • 47 procent upplevde en förbättring av kvaliteten vid användning av professionell utrustning, jämfört med inbyggd teknik eller teknik av lägre kvalitet.

Studiens resultat visar att samarbetsverktyg som video inte bara förbättrar deltagarnas upplevelse markant, utan också att beteendemässiga förändringar är direkt kopplade till tekniken. Företag måste därför inse hur viktig professionell teknik är för att öka medarbetarnas engagemang och produktivitet vid hybridmöten." - Steen Marquard, Director of Sales, Nordics på Jabra.

Kulturella skillnader påverkar också

Utöver sambandet mellan förtroende och teknik visade studiens resultat även en kulturell skillnad som påverkar möten oberoende av tekniken.

  • Deltagare i Europa engagerade sig betydligt mer i verbala dialoger än de i Asien, oavsett om de deltog på distans eller på plats i ett mötesrum.
  • De erbjöd 39 procent mer verbalt engagemang i samtliga experimentella strukturer.

En analys av ansiktsuttryck visar även en skillnad mellan deltagare från Europa och deltagare från andra kontinenter.

  • Deltagare i Asien visade 134 procent högre nivåer av uppmärksamhet än sina motsvarigheter i Europa.

Vi hoppas att resultaten i denna rapport kommer att bidra till att öka medvetenhet om de sammankopplade relationerna mellan förtroende, mångfald och teknik i möten och att jämna ut spelplanen för anställda över tid. Ledare måste förstå hur viktigt det är med rättvisa möten för medarbetarnas utvecklig och nöjdhet. - Dr Sean Rooney, Scientific Officer och Head of Laboratory Innovation på LSE Behavioural Lab.


Forskningsdesign och metodik

För att säkerställa att resultaten var opartiska och etiskt korrekta utformades studien med stöd av LSE Behavioural Lab och godkändes av LSE:s vetenskapliga etiknämnd.

Alla deltagare var omedvetna om vad som testades eller att forskningen fokuserade på olika typer av teknik och Jabra förblev helt anonym under hela processen.

Hela gruppen bestod av 88 deltagare som representerade 15 nationaliteter. Deltagarna spårades med hjälp av en kombination av kvalitativa feedbackmätningar och biopsykologiska markörer, inklusive ansiktsigenkänning, galvanisk hudrespons, endogen ögonblinkning och blickmönsteranalys samt undersökning av röstdelning.

I studien användes toppmodern teknik vid LSE Behavioural Lab för ansiktsigenkänning (iMotions), galvanisk hudrespons (Shimmer3 GSR+) och analys av endogena ögonblinkningar och blickmönster (iMotions). Uppgifterna samlades in och analyserades med hjälp av iMotions programvara.