Därför jobbar vi trots att vi är sjuka
PUBLICERAD 16/1/2024
Lästid ca 2 min

Därför jobbar vi trots att vi är sjuka

Vi svenskar är dåliga på att sjukskriva oss. En färsk undersökning visar att 58 procent jobbar hemifrån när de egentligen är sjuka. Bland kvinnor uppger sex av tio att de jobbar trots att de är sjuka.

Det finns flera anledningar till varför så många väljer att arbeta hemifrån trots att de är sjuka.

Hög arbetsbelastning vanligaste orsaken

Vissa yrken eller branscher har en hög arbetsbelastning eller kräva en kompetens som är svår att ersätta. Det kan göra det svårt för en del att ta ledigt även när de är sjuka.

Den vanligaste anledningen, enligt svenskarna, är att arbetsbelastningen blir för stor när de väl kommer tillbaka. Även här är det främst kvinnor som känner det.

Att vara sjuk kan bli en ekonomisk förlust

41 procent uppger att de arbetar trots sjukdom för att de inte vill förlora pengar. Detta är vanligast bland barnfamiljer och bland kvinnor i större utsträckning än män. Var tionde svensk känner också att de förväntas att arbeta hemifrån när de är sjuka.

"Att inte ha en genomarbetad strategi för den digitala och fysiska arbetsplatsen kan medföra en fara för människors välmående och hälsa. Utöver att man jobbar fast man är sjuk så upplever var tionde svensk att de blir mer nedstämda av att jobba hemifrån, samtidigt som fyra av tio svenskar tycker att arbetsdagen får ett tydligare slut på kontoret.

Dessa siffror visar på hur viktigt det är att kunna fånga upp sina medarbetare, att skapa en plats som adderar andra värden än hemmakontoret, en plats där vi har möjlighet att verkligen se och möta personen. I en värld av hybridarbete där jobb och fritid allt mer flyter samman blir platser att mötas viktigare än någonsin" - Andreas Thorling, vd på ISS Sverige.

På frågan "Hur ofta händer det att du arbetar hemifrån trots att du är sjuk eller har förkylningssymtom?" svarar 29 % av kvinnorna, "Mycket ofta" mot 23 % av männen. I åldersgruppen 35 - 40 år är det hela 44 %.


Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av ISS Facility Services AB. Totalt har 1 050 svenska kontorsarbetare med möjlighet till hemarbete, i åldrarna 18–79 år deltagit i undersökningen via en webbenkät. Undersökningen är riksrepresentativ med deltagare från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel under februari 2023.