Är du en chef eller en ledare?

Lästid : 2 min

Är du en chef eller en ledare?

Chef och ledare är två begrepp som ofta blandas ihop. Men vad är skillnaden och vilken av dem är du – och går det att vara båda två? Här reder vi ut begreppen.

En chef är en titel

Det korta svaret på skillnaden mellan chef och ledare är att chef är en titel. En chef leder och fördelar arbete i kraft av en titel och en position de blivit utnämnda till. En chef har så att säga ”en fullmakt” och ja, helt enkelt makt, att vara chef i sin roll och ta beslut som gäller organisationen. En chef är ofta formell och objektiv i sin kommunikation och sysslar med system, struktur och formella frågor och befogenheter som är inbyggda i chefsrollen. 

En ledare leder

Ledare kan du vara utan att vara chef, men som chef kan du – och bör du – vara en god ledare. Det vill säga en ledare är inte en titel, utan ett förhållningssätt som får människor att lyssna och skapar inflytande. En ledare kan sätta upp gemensamma mål, kommunicera personligt, skapa dynamik i en arbetsgrupp och har ofta en god social gemenskap. Förståelse, empati och perspektiv är andra bra ledaregenskaper. 

Informellt och formellt ledarskap

Chef är som sagt en formell titel, medan en ledare kan vara både formell och informell i sin roll. Informella ledare är de som många vänder sig till för att få vägledning, och det motverkas genom tydlig rollfördelning och ledarskapsmodeller. Hur ser det ut i er organisation? Finns det någon informell ledare som gruppen har förtroende för och gärna vänder sig till – är det kanske dags att göra den till chef?

Så vad är skillnaden?

De flesta chefer har ledaruppdrag i sin roll och behöver vara goda ledare. Ledare är synliga i organisationer på ett annat sätt än chefer, skapar kultur och inspirerar. De relatera till andra människor och styr mot uppsatta mål. Skillnaden mellan chef och ledare är alltså komplex, men fördelen är att oavsett om du är chef eller inte, finn hela tiden nya sätt att utveckla sitt ledarskap i relation till andra.

Vad är du?

Är du chef eller ledare eller båda delarna? Börja genom att ställa dig följande frågor: 

Tar du ansvar utanför din roll?
Har du god kommunikativ förmåga?
Vänder sig andra till dig för vägledning?
Tycker du om att motivera och inspirera?
Är du bra på att engagera mot gemensamma mål?

Har du svarat ja på frågorna ovan? Grattis – då är du troligen en bra ledare. Här kan du utvecklas genom att ta del av våra boktips om HR och ledarskap