Anställda efterlyser personlig utveckling
PUBLICERAD 17/3/2023
Lästid ca 2 min
Charlie Thorstensson

Anställda efterlyser personlig utveckling

En ny undersökning visar att trots att hela 80 procent av svenskarna skulle vara nöjdare med sitt jobb om de hade fler möjligheter till personlig utveckling, så har så många som var femte inte tillgång till detta.

Undersökningen visar också att tre av fyra anställda svenskar tycker att det är viktigt att arbetsgivaren investerar i deras personliga utveckling.

  • Var femte (18%) anställd i Sverige har inte tillgång till någon typ av personlig utveckling.
  • Av dessa har ungefär en tredjedel (34%) tagit upp frågan med sin chef, men över hälften av dessa (60%) anser att deras förfrågan inte tas på allvar.

"Vi vet att utbildningar generellt ofta erbjuds en mindre grupp inom företagen, ofta chefer. Men det är lite förvånande att bara en tredjedel faktiskt ber sina arbetsgivare om fler möjligheter till personlig utveckling. Det verkar finnas ett glapp mellan de anställdas behov och deras agerande. Här behöver arbetsgivare vara medvetna om att de kanske måste ta första steget." – Charlie Thorstensson, Nordenchef på GoodHabitz.


62 procent anser att brist på möjligheter till
personlig utveckling utgör en anledning att söka nytt jobb


Dessa kompetenser vill man utveckla

  • Sitt ledarskap (35%)
  • Sin digitala kompetens (32%)
  • Sin kompetens inom projektledning och teamwork (30%).
  • En tredjedel (34%) vill endast jobba på sin personliga utveckling under arbetstid
  • En tiondel (11%) vill göra det på fritiden.
  • Över hälften (52%) föredrar dock en kombination av båda.

Av de anställda i Sverige har fyra av tio (39%) tillgång till kurser både online och offline, vilket är färre än i exempelvis Danmark, där över hälften erbjuds kurser såväl digitalt som fysiskt. Var tredje (30%) anställd i Sverige har endast tillgång till onlinekurser.

Om undersökningen

Tillsammans med marknadsundersökningsbyrån Markteffect har GoodHabitz frågat 1 033 anställda svenskar mellan 25 och 55 år och 12 582 ytterligare anställda i Europa om möjligheterna att utveckla sig själva och sin kompetens inom sin organisation. Dessutom har 2 679 beslutsfattare inom lärande och utveckling i Europa tillfrågats.