Svenskar överväger att lämna sitt nuvarande jobb om de inte får utbildning i AI
Foto: Inger Lise Eng
PUBLICERAD 24/1/2024
Lästid ca 2 min

Svenskar överväger att lämna sitt nuvarande jobb om de inte får utbildning i AI

Generativ AI är en av det senaste trenderna inom AI. Att förstå och kunna tillämpa generativ AI är viktigt för att hålla sig aktuell. En ny global undersökning visar att var femte svensk medarbetare kan tänka sig att lämna sitt nuvarande jobb om inte arbetsgivaren fortbildar i generativ AI.

Generativ AI används i en mängd olika branscher för att skapa konst, generera text, förbättra bild- och ljudigenkänning och mycket mer.

Det är arbetsgivarens ansvar

En global undersökning från Salesforce visar att svenska medarbetare är oroliga för hur generativ AI kommer att påverka deras jobb. Undersökningen är baserad på drygt 71 000 respondenter, varav 1 000 här i Norden.

Flertalet svenskar är övertygade om att AI-kunskaperna behöver vässas för att kunna hålla sig aktuell och att arbetsgivaren bör ta ansvar för att det sker.

Respondenterna kopplar ökade kunskaper på AI-området till attraktionskraft, såväl på det befintliga arbetet som på jobbmarknaden i stort. Hälften är övertygade om att bättre kunskaper inom AI-området kommer att leda till att de efterfrågas mer på sin arbetsplats, en tredjedel tror att sådana kunskaper leder till en befordran, och cirka två femtedelar är övertygade om att dessa kunskaper leder till högre lön.

Ur undersökningen

  • 19% kan tänka sig att lämna sin arbetsgivare om de inte får någon form av AI-utbildning
  • 50% anser det sannolikt att bättre AI-kunskaper gör att de efterfrågas mer på sin arbetsplats.
  • 33 % anser att det är sannolikt att bättre AI-kunskaper leder till en befordran.
  • 37% anser att det är sannolikt att bättre AI-kunskaper leder till högre lön.
  • 33% säger sig vara oroliga för att AI ersätter delar av arbetsuppgifterna i deras jobb.
  • 37% tror att arbetsmarknaden kommer att bli än mer konkurrensutsatt genom ökad efterfrågan på AI-kompetens

Det är egentligen inte särskilt konstigt att så många svenskar faktiskt kan tänka sig att lämna ett jobb om de inte får tillräckligt med stöd i att utveckla sin AI-kompetens. Undersökningen visar att man sätter tydliga likamedtecken mellan AI-kompetensen och karriärutvecklingen, och vill då naturligtvis försäkra sig om att vara i en miljö som gör karriären och lönekurvan mer framtidssäker.
Inger Lise Eng, Sverigechef på Salesforce.

Eftersom generativ AI blir alltmer populärt finns det en ökad efterfrågan på personer med kunskaper inom området. Att ha kompetens inom generativ AI kan öppna dörrar för flera olika karriärmöjligheter.

Lär mer på HRnytt:

Rekrytering och nya AI-kolleger är prioriterade områden för HR 2024

Tips! Så här promptar du din AI-assistent