Så mycket ökar lärande motivationen hos dina medarbetare
PUBLICERAD 7/3/2024
Lästid ca 3 min

Så mycket ökar lärande motivationen hos dina medarbetare

Vad är det bästa sättet att ta till sig kompetensutveckling och hur bör den prioriteras i vardagens arbetsliv? Det är en av frågorna vi ställde när HR-nytt mötte Eduhouse för en intervju. Eduhouse, Nordens största LaaS, har nyligen publicerat en rapport baserad på användarundersökningar –som kan ge företag en större förståelse kring hur de bör möta dagens och morgondagens utmaningar när det gäller just kompetensutveckling.

Rapporten Nordic Learner Insights 2024 bygger på 1 600 svar från enkäter. Svaren kommer från Eduhouses användare i Sverige, Finland, Norge och Danmark och ger en hel del värdefulla insikter när det gäller lärande och kompetensutveckling som förutsättning för att nå organisationens mål. Vi har träffat Carolina, HR Business Partner på Eduhouse för att höra mer.

Hur skapar man ett bättre arbetsliv genom lärande?

– Lärande motiverar, det visste vi redan, säger Carolina. Men till och med vi blev förvånade över hur mycket det påverkar medarbetarnas engagemang. Enligt rapporten känner sig hela 80% mer motiverade på arbetet efter att ha lärt sig nya kunskaper.

Vilken typ av skill söker man efter?

– De flesta söker efter specifik kompetens som kan vara användbar i just deras yrkesroll. Det är mycket viktigt för att kunna stå sig i konkurrensen, men också för att kunna känna att man gör ett bra arbete. På andra plats kommer nya system och trendande kunskaper – som också är viktiga för en bra arbetsvardag. Men mjuka värden är inte att förakta och kommer på tredje plats.

Hur viktigt är lärande när det gäller arbetsgivarvarumärke?

– När man frågar användarna själva hur viktigt det är att lära sig nya kunskaper visar det sig som sagt vara avgörande. En arbetsgivare som erbjuder möjligheter att lära sig nya skills och kompetenser ligger i framkant när vi vill attrahera topptalanger och förbättra vårt varumärke som arbetsgivare. Att få möjligheten att växa professionellt är viktigt för människor och det är absolut något som man har i åtanke när man till exempel byter jobb. I rapporten ser vi att nästan alla – hela 95% anger lärande som ”mycket viktigt” eller viktigt”. Mindre än 1% svarar att det inte är viktigt.

Vilken typ av stöd och support vill medarbetarna ha i sitt lärande?

– När vi tittar på vilken typ av support som medarbetarna söker efter är det främst stöd från kollegor – att man delar kunskap och skapar en stark teamkänsla. Stöd från chefen är också givet – med bra tidsplanering och prioritering. Finansiellt stöd kommer på tredjeplats – medarbetarna vill att arbetet ska betala för lärandet, men också uppmuntra och sätta mål.

Hur mycket tid för lärande krävs?

– De som är mest tillfreds med hur kompetensutvecklingen fungerar på sin arbetsplats har mer än två timmar åsidosatt för nytt lärande varje månad. Men motivation är en komplicerad fråga och det är inte alltid självklart vad som skapar den. Ofta är det flera faktorer som spelar in och tillsammans bidrar till motivation. Karriärmöjligheter och chansen att utvecklas är viktigt. Men också att kunna lära sig på ett sätt som passar individen. Här behövs tillgång till högkvalitativt utbildningsmaterial och en stöttande lärandekultur. Rapporten visar också att det största hindret för motivation är bristen på tid, avslutar Carolina.

Funderar du på hur du kan skapa de bästa förutsättningarna för utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats? Börja med att:

  1. Investera i olika metoder för kompetensutveckling
  2. Utveckla teammedlemmar att dela med sig av sina erfarenheter och sina behov
  3. Stötta individer med målsättning, tidshantering och prioritering

Här kan du läsa mer om Eduhouse och ladda ner rapporten»