Därför är yrkeshögskolan en stor tillgång för HR
PUBLICERAD 1/7/2024
Lästid ca 4 min

Därför är yrkeshögskolan en stor tillgång för HR

Yrkeshögskolan är ett attraktivt alternativ för den som vill skaffa sig en praktisk och yrkesinriktad utbildning och är idag erkänd som en effektiv utbildningsform som snabbt genererar relevant kompetens.

Om yrkeshögskolan

  1. En stor del av YH-utbildningarna består av LIA-perioder (praktik), där studenter får möjlighet att tillämpa sina kunskaper i en verklig arbetsmiljö.
  2. Statistik visar att en stor andel av YH-studenterna får arbete inom sitt utbildningsområde kort efter examen tack vare den nära kopplingen till näringslivet.
  3. Yrkeshögskolan erbjuder kostnadsfria program och kurser från tre veckor upp till två år med flexibilitet i omfattning och med studier på distans.

Inom HR är kännedomen om yrkeshögskolan hög, men dess fulla potential när det gäller att uppgradera, omskola och omställa kompetens är inte lika välkänd.

- I en tid präglad av snabb teknologisk utveckling och förändringar på arbetsmarknaden står HR inför den ständiga utmaningen - att säkerställa företagens kompetensbehov. Det är en utmaning som kräver samarbete och där ser vi att yrkeshögskolan blivit en ovärderlig tillgång.
Hanna Persson, Chief People and Culture, Stockholms Handelskammare.


Allt fler upptäcker möjligheten att få hjälp med kompetensutveckling, omskolning och omplacering
av befintliga medarbetare.


Flera fördelar för HR

Med en unik förmåga att kombinera teoretisk undervisning med arbetslivsorienterad praktik, erbjuder yrkeshögskolan både program och kurser som möter företagens aktuella och framtida behov av kompetens.

Det finns många fördelar med att samarbeta med yrkeshögskolan och allt fler upptäcker möjligheten att få hjälp med kompetensutveckling, omskolning och omplacering av befintliga medarbetare.

Kurserna riktar sig till redan yrkesverksamma vilket möjliggör kompetensutveckling parallellt med arbetet så att företag kan utveckla den kompetens som behövs framåt.

Stor nytta i samband med omställning

Enligt Daniel Rylander, Ordförande i YhSl och verksamhetsansvarig på TUC Yrkeshögskola skulle många arbetsgivare ha stor nytta av yrkeshögskolan i samband med omställning oavsett om det är en arbetsbristsituation med ett stort antal övertaliga eller i enskilda fall. Möjligheten att nyttja omställningsstödet talar också för att personalomställning, från ett arbete till ett annat, i framtiden kommer kännetecknas av en kompetensutvecklande period med snabbare och enklare övergång till nästa arbete.

- Den gröna omställningen och digitalisering är exempel på utveckling som bidrar till en snabb förändringstakt i hela samhället. På arbetsmarknaden betyder det att kompetens behöver gå i takt med de förändrade kraven och förutsättningarna i arbetet. Idag är det få som kan arbeta hela livet med enbart den kompetens man skaffade sig som relativt ung. Därför måste vi inom HR ta ett stort ansvar för att stötta företag och organisationer att kompetensutveckla medarbetarna löpande.
Hanna Persson

Vad utmärker yrkeshögskoleutbildningarna?

- I korthet handlar det om korta utbildningstider, snabb karriärstart samt korta ledtider för att tillfredsställa nya eller förändrade kompetensbehov, förklarar Emnet Elisabet Jonsson, Marknadsansvarig och Biträdande rektor på Frans Schartaus Handelsinstitut.

- En viktig fördel med yrkeshögskolan är att de utbildningar som erbjuds är väl förankrade i arbetsmarknadens och näringslivets behov. Det innebär att utbildningarna endast får tillstånd att startas upp om det finns ett reellt behov. Endast den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden och i näringslivet leder till utbildningsplatser inom yrkeshögskolan.

- Både ur ett samhällsperspektiv och för arbetsgivare är det en kostnadseffektiv och träffsäker rekryteringskanal och kompetensutvecklingsmetod, förklarar Jonsson. En annan fördel är att den starka kopplingen till det praktiska arbetet inom yrket och som gör att nyexaminerade snabbt blir produktiva och kan bidra i arbetet.

- Stockholms Handelskammare har de senaste åren rekryterat medarbetare från yrkeshögskolan och har fått erfara hur snabbt dessa personer har kommit in i arbetet. Eftersom yrkeshögskolan är både praktiskt och teoretiskt inriktad ser vi att våra nya kollegor kunnat bidra direkt på tjänster som annars brukar kräva längre upplärningstid.
Hanna Persson

Vilket råd skulle ni ge till yrkesverksamma inom HR?

Att ta kontakt med en yrkeshögskola och be om information om hur ett samarbete kan stärka företagets kompetensförsörjning, men också att undersöka hur omställningsstödet tillsammans med kompetensutveckling via yrkeshögskolan kan bidra till snabbare och effektivare omställning.

- Vi som är verksamma inom HR kan genom samverkan med aktörer som yrkeshögskolan, bidra till en sundare arbetsmarknad och minskad kompetensbrist.
Hanna Persson


Fakta om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan inrättades år 2009 med uppdrag att tillgodose arbetslivet med kvalificerad arbetskraft. Yrkeshögskolan har därefter haft en stadig tillväxt och successivt positionerats som en viktig del i det livslånga lärandet och är en central aktör vid omställning i yrkeslivet. Yrkeshögskolan har också i samband med större industrinedläggningar kunnat erbjuda utbildningar för att individer ska kunna ställa om till andra yrken.

Källa: Utredningen om framtidens yrkeshögskola
De fem största utbildningsområdena under 2023 var inom Data/It, Ekonomi, administration och försäljning, Hälso-och sjukvård samt socialt arbete, Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning.

Källa: Myndigheten för Yrkeshögskolan

Hanna Persson, Chief People and Culture på Stockholms Handelskammare

Emnet Elisabet Jonsson, Marknadsansvarig och Biträdande rektor på Frans Schartaus Handelsinstitut

Daniel Rylander, Ordförande i YhSl och verksamhetsansvarig på TUC Sweden

Andreas Degerfeldt, Kvalitets- och utvecklingsansvarig Företagsekonomiska Institutet, FEI