Så kan bolagen minimera riskerna i en lågkonjunktur
PUBLICERAD 19/1/2023
Lästid ca 3 min

Så kan bolagen minimera riskerna i en lågkonjunktur

Börsvärden sjunker, inflationen går upp och många bolag tvingas dra ner på sin verksamhet. Orsakerna till det rådande läget är många och svåra att styra över. Vi vet heller inte hur länge vi kommer att befinna oss i en lågkonjunktur. Det skapar såklart oro. Men hur rustar man sig inför fortsatt hårda tider och hur anpassar man sig efter de nya spelreglerna?

Vi har träffat Jens Ålander och Marlene Blomquist, managing partners på konsultbolaget Evolvefysom har en pool av interim-CFO:er. De uppdaterar oss om det rådande läget och ger 6 tips på vad bolagen kan göra för att minimera riskerna.

Jens berättar att det är många parametrar att ta hänsyn till idag. Bland annat kriget i Ukraina har lett till rusande el- och bränslepriser som påverkar oss och stora delar av produktionen som sker i Kina är fortfarande begränsad. Det gör att vi inte kan få nödvändiga komponenter levererade eller att företagen som har egen produktion i landet nu inte kan ha produktionen i gång.

Vilka bolag påverkas mest?

Extra tufft är det för bolag som behöver få in kapital. Många investerare har dragit i handbromsen eftersom det idag är mycket svårare att bedöma riskerna. Enligt en artikel i SvD föll investeringarna i amerikanska tillväxtbolag det sista kvartalet 2022 med över 60% och vi ser en liknande utveckling även i Sverige. Vikten av att planera långsiktigt för att överleva har blivit allt viktigare och eftersom allt tar längre tid krävs tålamod, säger Jens.

Hur rustar man sig då inför en lågkonjunktur?

Vissa bolag kommer att behöva skala ner eller förändra organisationsstrukturen och i värsta fall säga upp personal. Det kan vara svåra beslut för ledningen, men det är viktigt att våga ta tag i frågan i ett tidigt skede och förbereda bolaget för olika scenarios, menar Marlene.

Om en medarbetare lämnar organisationen kan det vara läge att se över vilka roller som behövs och skapa en mer flexibel organisation. När man skalar ner blir också rollerna bredare och då behöver man se över rollbeskrivningarna. Framåt kan man behöva personal som kan växla mellan olika uppgifter utifrån företagets behov. Det vi märker bland våra kunder är också att behovet av CFO-interimhar ökat och att man avvaktar med rekryteringarna. Att interimsmarknaden ökar är väldigt typiskt för en lågkonjunktur. Det är också viktigt att prioritera vad som är viktigast eller mest affärskritiskt och det som är ”nice to have” får helt enkelt vänta. Därför kan det vara en god investering att ta in tillfälliga expertis tills läget stabiliserats och ibland räcker det med en CFO på deltid, avslutar Marlene.

6 tips från Evolvefy

  • Inför kostnadskontroll, och om det går, skapa en finansiell buffert.
  • Se till att ha rätt CFO-stöd för att få stenkoll på kassaflödet.
  • Söker man kapital behöver man vara ute i god tid jämfört med tidigare. Då räckte det med 6 månaders framförhållning, idag kan det ta över ett år.
  • Se till att ditt team är införstådda med rådande läge och är beredda på att stötta företaget framåt genom att öka sin flexibilitet eller bredda sin roll.
  • Ta vara på situationen och gör er redo för en vändning, för den kommer - det är bara en tidsfråga.
  • Hyr in konsulter och avvakta med rekryteringar om ni tror eller känner er osäkra på om organisationen behöver förändras längre fram.

Avslutningsvis, hur länge tror ni att vi kommer att befinna oss i den här situationen?

Det är en riktig 10 000 kronors fråga, säger Jens och ler. Just nu ser vi ingen ljusning vare sig när det gäller kriget i Ukraina eller corona-läget i Kina. Min uppfattning är, att det till stor del beror på hur det enskilda bolaget klarar av att anpassa sig till rådande läge. Kan de ställa om produktionen, finns det kostnader att skära eller finns det möjlighet till organisationsförändringar. Jag tror helt enkelt att det är upp till varje enskilt bolag att hantera den långsiktiga överlevnaden för företaget. Är man osäker, bör man ta in en rådgivare inom riskhantering som kan vägleda.

Om ditt bolag har behov av affärsstrategiskt finansiellt bollplank, kan Evolvefyagera rådgivare eller hjälpa till med CFO interimslösningar och rekrytering.

Evolvefyhar Sveriges största CFO-konsult- och kandidatnätverk med erfarenhet av tillväxtbolag som förstår utmaningarna våra kunder står inför. Det är vi stolta över! För att hjälpa bolaget på sin tillväxtresa bygger vårt koncept på flexibla och skräddarsydda lösningar.