Att tända en låga hos den som tvivlar
Foto: Axel Johansson
PUBLICERAD 8/7/2024
Lästid ca 4 min
HR-yrket

Att tända en låga hos den som tvivlar

HR-yrket är ofta föremål för motstridiga uppfattningar, vilket kan påverka studenters motivation att arbeta inom yrket. Min magisteruppsats, där jag intervjuat sex HR-studenter och en nyligen utexaminerad HR-student, visar på intressanta resultat.

Medan yrket upplevs ha en objektivt hög status då HR ofta kräver högre utbildning och kan ge höga löner, så upplevs samhällets subjektiva värdering av HR-yrket som blandad. Den varierande statusen kan skapa utmaningar för studenterna som tenderar att konfronteras med negativa fördomar och blandade uppfattningar om sitt framtida yrke.

Andras uppfattningar påverkar HR-studenterna på olika sätt

Yrkesstatus handlar om hur samhället värderar och uppfattar olika yrken. Uppsatsens syfte har varit att bidra med ökad kunskap om hur HR-studenter upplever HR-yrkets status, samt hur deras upplevelser av yrkesstatus påverkar motivationen att arbeta inom yrket. Resultatet visar att det kan vara tämligen individuellt hur HR-studenterna påverkas av den upplevda yrkesstatusen.

Exempelvis har en intervjuperson tvivlat på sitt utbildningsval på grund av de negativa uppfattningarna om HR som studenten fått höra, medan en annan intervjuperson helst undviker att arbeta inom sektorer där yrket upplevs ha en lägre status. De flesta studenterna låter dock inte andras uppfattningar om yrket påverka deras motivation i särskilt hög grad, istället är de ofta engagerade och ser fram emot att arbeta inom HR oavsett vad andra tycker.


Att diskutera den omstridda statusen kan bidra till att skapa en realistisk bild av vad studenterna kan förvänta sig.


Ett starkt “varför”

Intervjupersonerna upplever att det finns flera HR-studenter i deras klass som inte har ett tydligt skäl till att de läser utbildningen. De intervjuade tror att personer som inte har ett starkt “varför” och är ovetandes om att det finns tendenser till att yrket uppfattas negativt, kan få en chock när de inser att HR ofta får motstå kritik och negativa fördomar. En tidigare studie av Hallier och Summers (2011) visar att det finns många nyutexaminerade inom HRM som går in i HR-funktioner med förväntningar som inte stämmer överens med verkligheten, vilket kan skapa efterföljande identitetshot.

Studenterna i min studie, som alla studerar vid samma lärosäte, berättar att frågan om HR-yrkets status tas upp under HR-programmets andra år och framåt. Att diskutera den omstridda statusen kan bidra till att skapa en realistisk bild av vad studenterna kan förvänta sig när de träder in i yrket, men det kan också minska risken för att de ska känna sig hotade om de stöter på kritiska röster.


Här finns en fantastisk möjlighet för HR-praktiker att motivera dessa potentiella talanger och visa en positiv bild av HR.


Möjligheten att motivera

Däremot väljer vissa studenter att börja arbeta inom HR innan frågan om yrkesstatus behandlats på programmet. Det finns även många som väljer att utbilda sig inom HR genom att bygga ihop en examen via fristående kurser, där frågan om yrkesstatus förmodligen inte tas upp på samma sätt.

Det finns därför ett värde för HR-praktiker som möter studenter eller nyutexaminerade inom HR, att vara medvetna om att studenter inte alltid känner till många av de negativa uppfattningarna om yrket som existerar. Det kan också vara viktigt att ha i åtanke att flera studenter inte har ett tydligt skäl till att de valt HR som karriär. Här finns en fantastisk möjlighet för HR-praktiker att motivera dessa potentiella talanger och visa en positiv bild av HR.

Små handlingar kan ge stora effekter

I början av min studietid kändes det tråkigt att höra negativa fördomar om HR-yrket. När jag sedan trädde in i min första HR-roll var det utmanande att vara ny i ett yrke som omfattas av flera olika områden.

Under denna tid ifrågasatte jag mitt utbildningsval och tvekade på mina egna förmågor. Med en handledare som trodde på mig och gav möjligheter att testa på flera olika saker, stärktes min motivation. Jag fick testa på allt från att hålla intervjuer och ta referenser, till att ansvara för att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Jag insåg att jag klarade mer än jag trodde och att det finns många roliga saker att arbeta med inom HR.

Att ge förtroende, eller bara något så enkelt som att ge beröm när någon gjort ett bra jobb, kan mycket väl tända en låga hos den som tvivlar på sitt yrkesval eller på sig själv. Vissa behöver uppmuntras mer än andra och möjligheten vi har att motivera människor i arbetslivet kan vara extra viktigt för studenter eller nyutexaminerade. Det är ett inflytande värt att påminna om.

Axel Johansson


Om Axel Johansson

Axel är magisterstudent inom pedagogik vid Linköpings universitet och har erfarenhet som studentmedarbetare inom HR samt vikarierande HR-specialist. Han har ett stort intresse för hur man kan vägleda och motivera människor i arbetslivet och har själv varit handledare åt nyanställda under sin tid på Ica Maxi i Linköping. Följ Axel på Linkedin.

Källor

Johansson, A. (2024). Yrkesstatus och motivation: En kvalitativ studie om HR-studenters upplevelser av yrkesstatus och motivation att arbeta inom HR [Magisteruppsats, Linköpings universitet].

Hallier, J., & Summers, J. (2011). Dilemmas and outcomes of professional identity construction among students of human resource management. Human Resource Management Journal, 21(2), 204-219.