Vem gör det osynliga arbetet på din arbetsplats?
Foto: Aygül Kabaca och Lina Karlsson
PUBLICERAD 2/4/2024
Lästid ca 3 min

Vem gör det osynliga arbetet på din arbetsplats?

En ny undersökning avslöjar att synen på vem som gör det osynliga arbetet på jobbet skiljer sig mellan män och kvinnor.

En nyligen publicerad undersökning utförd av Novus i samarbete med Make Equal visar att synen på vem som gör det osynliga arbetet på jobbet skiljer sig mellan män och kvinnor.

Män och kvinnor är endast ense om en enda sak: att det inte pratas om fördelningen av det osynliga arbetet på våra svenska arbetsplatser.

Att identifiera det osynliga arbetet och att istället fördela det arbetet på ett effektivt sätt borde ses som en självklarhet för varje modern arbetsplats. Vi är så glada över detta samarbete med Make Equal som ger oss möjlighet att både bli bättre själva som företag men också genom ny kunskap utmana Sveriges alla arbetsplatser!
Lina Karlsson, rådgivare på Novus

I undersökningen ombads kvinnor och män i åldrarna 20-65 år att besvara frågor om sin egen arbetsplats. Resultaten visar bland annat att:

  • Noll procent av kvinnorna anser att det är män som i högre grad än kvinnor tar hand om uppgifter som att planera insamlingar till kollegor som fyller år eller ska tackas av, rengöra toaletter eller ordnar i mötesrum före och/eller efter möten.
  • Nästan fem gånger så många kvinnor som män upplever att det i högre grad är kvinnor som ordnar i mötesrum före och/eller efter ett möte (32% vs. 7%).
  • Män anser i dubbelt så hög utsträckning som kvinnor att det är jämnt fördelat vem som sköter insamlingar till födelsedagar eller avtackningar på den egna arbetsplatsen (32% vs. 17%). Samtidigt upplever mer än dubbelt så många kvinnor som män att det är kvinnor som i högre grad utför detta arbete (45% vs. 21%).
  • Kvinnor anser i tre gånger så hög utsträckning som män att det är kvinnor som ser till att det finns kaffe/te och mjölk på arbetsplatsen (37% vs. 12%). Samtidigt anser män i fyra gånger så hög utsträckning än kvinnor att det är män som gör sysslan oftare (9% vs 2%).
  • Dubbelt så många kvinnor som män upplever att kvinnor i högre grad rengör toaletten/handfatet efter andra kollegor (30% vs. 15%).
  • Bland både kvinnor och män uppger 7 av 10 att fördelningen av osynligt arbete inte diskuteras på den egna arbetsplatsen.

Det är inte konstigt att kvinnor och män har olika bild av vem som gör det osynliga arbetet på jobbet - när det inte ens pratas om på 7 av 10 arbetsplatser. Vi är glada över att Novus delar vår vision och att vi tillsammans kan göra skillnad på svenska arbetsplatser genom regelbundna undersökningar och nya insikter.
Aygül Kabaca, VD på Make Equal

Nästa undersökning släpps i april. De månadsvisa resultaten kommer att läggas upp på osynligtarbete.se.


Om Novus och Make Equals samarbete

Trots att fenomenet är utbrett, finns det för närvarande en brist på tillförlitlig data som redogör för fördelningen av osynliga arbetsuppgifter på våra svenska arbetsplatser. För att adressera detta släpper Make Equal, i samarbete med undersökningsföretaget Novus, en osynligt arbete-barometer. Samarbetet innebär att Novus ställer sin Sverigepanel till förfogande för att kunna kartlägga fördelningen av olika sorters osynliga arbetsuppgifter på våra svenska arbetsplatser.

Samtidigt får Novus tillgång till Make Equals expertis för att stärka sitt interna jämställdhetsarbete och stöd i att identifiera och fördela det osynliga arbetet på det egna företaget. Detta initiativ sker i anslutning till Make Equals projekt "Osynligt arbete på jobbet”, som har som mål att utveckla arbetsmaterial för att hjälpa arbetsplatser att jämnare fördela det vanligtvis osynliga arbetet, och därmed bidra till mäns och kvinnors jämlika förutsättningar för löne- och karriärutveckling.

Om mätningen

Mätningen utförs månadsvis genom webbintervjuer riktade till allmänheten i åldern 20-65 år, via Novus Sverigepanel. Novus Sverigepanel består av ca 50 000 panelister, är slumpmässigt rekryterad och är riksrepresentativ avseende ålder, kön och region i åldersspannet 18-84 år.