Toxiska chefer - så hanterar du ledare som missbrukar sin makt
Foto: David Lee
PUBLICERAD 16/3/2023
Lästid ca 3 min
Boktips - Toxiska chefer

Toxiska chefer - så hanterar du ledare som missbrukar sin makt

Att arbeta med en toxisk chef kan innebära enorma skadeverkningar för den som råkar ut för hans eller hennes destruktiva maktspel. Martina Skowronska skriver om sina egna och andras erfarenheter av olika giftiga chefstyper i boken Toxiska chefer.

Information om boken Toxiska chefer hittar du här.

Vad är bakgrunden till boken Toxiska chefer?

Jag skrev boken för att jag själv råkat ut för toxiska chefer och nästan alla jag känner har drabbats av den här chefstypen. Problemet är omfattande, vilket också bekräftas i en studie från Umeå universitet. I den uppger hela 36 procent av tillfrågade anställda att de "ofta eller alltid" utsätts för destruktivt ledarskap från sin chef.

Trots att man förmodligen någon gång i sin karriär råkat ut för en toxisk chef, har medarbetarperspektivet hittills varit frånvarande. Syftet med "Toxiska chefer" är att stötta anställda och ge verktyg för att hantera situationen.

Jag vill också väcka en debatt om att dessa personligheter är ytterst olämpliga som chefer. Om man leder utifrån sitt ego, och inte utifrån medarbetarnas och organisationens bästa, blir konsekvenserna inte sällan dålig arbetsmiljö, psykisk ohälsa och långtidssjukskrivningar.

Vad är ditt viktigaste budskap med boken?

Att man inte ska dalta med toxiska chefer, låtsas som att det regnar och låta dem komma undan med grova mellanmänskliga överträdelser. Våga se problematiken på alla nivåer i organisationen och agera utifrån alla signaler som ger sig till känna. Alla på en arbetsplats har ett ansvar att se till att inte chefer använder sin maktposition som ett frikort att medvetet skada andra för att själva hamna i rampljuset och kliva upp i sin karriär. Personer som använder sin titel på bekostnad av andras hälsa och välmående är toxiska och de bör inte vara chefer.

Några råd till arbetstagare och mellanchefer?

Att undvika den toxiska chefen så mycket det går och försöka dra ner på möten där denne deltar. Eftersom dessa chefer använder sina medarbetare som spelbrickor i sitt destruktiva maktspel, ska man göra allt för att inte hamna i deras skottglugg. Man ska alltså skapa så få möjligheter för dem att skada en. Har chefen ett egoistiskt uppsåt med sitt ledarskap, ska man definitivt inte prata med denne om de problemen chefen i fråga orsakar. Toxiska chefer vill inte ha konstruktiv feedback på sin ledarstil. Om man yppar ett negativt ord till dem om dem, kommer de göra livet ännu surare för en. Då är det bättre att ta kontakt med HR-avdelningen.

Har du några tips du kan dela med dig av för hur vi ska hantera situationen om den blir ohållbar?

Man ska inte acceptera att bli illa behandlad, bara för att någon råkar stå högre upp i hierarkin. Att tänka i termer att "jag måste gå till ett jobb och inte från ett jobb" är förödande. Man ska absolut gå från ett jobb om man blir psykiskt utsatt på jobbet – det är den långsiktiga och mest hållbara lösningen.

Den kortsiktiga lösningen är att kraftsamla och teama ihop sig med sina kollegor och söka lösningar högre upp i organisationen och/eller via facket. Många gånger handlar det om chefens subtila sätt att utöva makt, och det subtila är ju svårt att bevisa. Men ju fler ni är som kan vittna om samma sak, ju större tyngd får era upplevelser och observationer. Det kan också löna sig att dokumentera olika händelser, via anteckningar eller genom att spela in samtal för att få konkreta bevis.

Berätta lite mer om dig själv. Vem är Martina Skowronska?

Jag är utbildad magister i retorik och arbetar som kommunikationskonsult där jag stöttar organisationer i deras sätt att kommunicera. Jag är också samtalscoach där jag vägleder personer som hamnat i destruktiva relationer.

Jag har tidigare skrivit boken "Genomskåda narcissisten" som handlar om mina egna erfarenheter av psykisk misshandel i en nära relation. När jag bearbetade den relationen insåg jag att personer med mörka och manipulativa personlighetsdrag även finns på arbetsplatser och inte sällan dras de till höga positioner. Det blev boken "Toxiska chefer".

Jag vill även poängtera att jag haft både bra och dåliga chefer och sett vilken skillnad bägges ledarskapsstil gör för arbetsglädjen, livskvaliteten, motivationen, kreativiteten och hälsan.

Av: Annika Hegardt