Svenska arbetsplatser saknar utrymme för fokuserat arbete
PUBLICERAD 5/12/2023
Lästid ca 3 min
Arbetsmiljöundersökning

Svenska arbetsplatser saknar utrymme för fokuserat arbete

En arbetsmiljö behöver ha flexibla utrymmen anpassade efter olika arbetsuppgifter och individuella behov. En ny undersökning visar däremot att var fjärde svensk upplever en brist på utrymme för fokuserat arbete på sin arbetsplats.

Det finns mycket man kan tillföra i en arbetsmiljö som underlättar fokuserat arbete där arbetsutrymmen som tillåter enskilt arbete är en viktig faktor. Ljudisolering kan också minska störande ljud och skapa en lugn arbetsmiljö.

Reckordmånga sjukskrivningar 2023

Försäkringskassan rapporterar rekordmånga sjukskrivningar på grund av stress och det placerar arbetsmiljön i centrum.

Att skapa en arbetsmiljö där anställda kan fokusera är inte bara en fråga om produktivitet, utan det är också en viktig folkhälsofråga. Konsekvensen av att inte ha tillgång till en miljö för att fokusera blir att många människor upplever att de måste ta sig bort från sin arbetsplats för att kunna utföra sitt arbete, vilket är anmärkningsvärt. Eller för att tala klarspråk – helt galet.
Niklas Larsén, vd på MER Arkitekter.

Ur undersökningen

  • 25 procent av svenskarna upplever att de inte har möjlighet till tyst och fokuserat arbete på arbetsplatsen.
  • Bland kvinnor under 35 år ökar andelen till 34 procent.
  • Unga arbetstagare uttrycker högre missnöje med sin arbetsmiljö än äldre arbetstagare.
  • Det finns signifikanta geografiska skillnader med större missnöje bland de som arbetar i storstäderna

Unga och kvinnor mest missnöjda

Bland yngre i arbetslivet – de under 35 år – anser nästan en tredjedel, 31 procent att deras arbetsplats har brist på utrymmen för att kunna arbeta fokuserat.

Unga kvinnor framstår vara extra påverkade, där fler än var tredje tillfrågad. 34 procent är missnöjda med möjligheten till fokuserat arbete. Det är en siffra som står i tydlig kontrast till kvinnor över 51 år – där endast 22 procent uttrycker ett missnöje över det. Överlag uttrycker 37 procent av unga kvinnor missnöje med sin arbetsmiljö, jämfört med endast 20 procent bland äldre kvinnor.

Vi vet att arbetsplatsens utformning påverkar medarbetarnas förmåga att fokusera. Att unga kvinnor i högre grad än andra rapporterar brist på utrymme för koncentrerat arbete kan vara relaterat till att många i denna grupp överlag är högutbildade, innehar yrkesroller som kräver koncentration och även rapporterar hög stress i allmänhet. Som svar kan det finnas ett behov att se över kontorens utformning för att främja arbetsmiljö, välbefinnande och produktivitet.
Hugo Westerlund, professor och stf. föreståndare på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Större missnöje i storstäderna

Undersökningen lyfter även tydliga geografiska skillnader i upplevelsen av arbetsmiljön. I Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö upplever 33 procent att deras arbetsplats har brist på utrymmen för fokuserat arbete, jämfört med 23 procent i övriga landet. Människor i storstadsområdena uttrycker överlag ett större missnöje med sin arbetsplats än i övriga landet.

Det vi ser i undersökningen är att kontorsarbetande i storstäder generellt verkar ha större förväntningar på sin arbetsplats. Men den stora skillnaden handlar faktiskt om hur pass väl man kan fokusera och det måste man tillåtas att göra oavsett var man arbetar. Det är högst troligt kopplat till att lokalytor är dyrare i storstäder, men det här handlar inte om att man nödvändigtvis vill ha ett eget rum. Det kommer faktiskt mycket längre ned på listan. Det finns andra lösningar för att kunna optimera en mindre yta så att den fungerar bra både för gemensamt arbeta tillsammans med andra, och för eget arbete när man behöver fokusera. Och det här efterfrågas verkligen."
Venke Osnes, vd på MER Arkitekter.

Foto: Arkitektkontoret MER

Om undersökningen

Den årliga undersökningen är utförd i samarbete med Demoskop på uppdrag av Arkitektkontoret MER och syftar till att ge en detaljerad översikt över svenska kontorsarbetares behov och förväntningar av sin arbetsmiljö.