Ökat självbestämmande hos unga minskade personalomsättningen med 50 procent
Foto: Henric Olofsson
PUBLICERAD 28/5/2024
Lästid ca 2 min

Ökat självbestämmande hos unga minskade personalomsättningen med 50 procent

Karolina Anderson, chef på Tre:s kundservice, har drivit ett nytt spännande projekt där hon och hennes team har fokuserat på medarbetarnas välbefinnande. På ett år har resultat visat ökad frisknärvaro och längre anställningstid.

Karolina Anderson, chef för kundservice på Tre Sverige, genomförde ett projekt under sina GIH-studier som minskade personalomsättningen med 50 procent, minskade sjukfrånvaron och ökade medarbetar-engagemanget.

Yrken med kundnära roller drabbas ofta av en hög personalomsättning, sjukfrånvaro och lågt engagemang. Många unga upplever att man mäts på hårt reglerade mål och har små möjligheter att påverka sin situation.

Önskeschema ger friheten att kunna bestämma mer över sin arbetstid

Som chef på kundservice har Karolina märkt att många förstagångsjobbare inte stannar i sin roll på kundservice särskilt länge. Hon började i samband med sin utbildning på GIH fundera på hur man kan skapa förändring och ge medarbetare ett större mandat för att kunna påverka deras arbetsmiljö.

Projektet startade i början av 2023 och då infördes bland annat ett önskeschema, som gav medarbetarna på kundservice friheten att kunna bestämma mer över sin arbetstid än tidigare. Det blev en av nycklarna som skapade en förbättrad medarbetarupplevelse.

Mer frihet och mindre psykisk ohälsa med hjälp av AI

AI har implementerats för enklare kundärenden. Detta ger medarbetare ett större ansvar då de i stället kan fokusera på mer komplexa ärenden. Medarbetare beskriver förändringen som väldigt positiv, att de upplever mer frihet och att psykisk ohälsa tas på större allvar.

Resultatet – Medarbetare stannar längre, mår bättre och har högre engagemang

  1. Sjukfrånvaron har minskat med 2% vilket innebär minskade sjuklönekostnader på cirka 1,5 miljoner kronor.
  2. Medarbetarengagemanget ökade från 7,2 till 8,6 på en tiogradig skala i Peakon, Tres mätning för medarbetarengagemang, vilket är högre än företagssnittet på Tre.
  3. Personalomsättningen har minskat med 50% hittills jämfört med samma period förra året.

Under Järvaveckan nästa onsdag kan du höra mer från Karolina och projektet. För mer information klicka här.


Om Karolina Anderson

Karolina har alltid haft ett intresse för hälsa och en stark tilltro till rörelse och fysisk aktivitet. Sedan 2004 har hon arbetat på Tre Sverige med kundservice och lagledarskap.

Under sin föräldraledighet valde Karolina att fördjupa sina hälsokunskaper genom att läsa Hälsovetarprogrammet på GIH. Där fick hon en djup förståelse för hur organisationer och strukturer kan skapa både förutsättningar och motsättningar kopplat till hälsa i arbetslivet.