Kan den hybrida arbetsplatsen underlätta för kvinnan i klimakteriet?
Foto: Christina Sundequist
PUBLICERAD 7/2/2024
Lästid ca 3 min
Krönika

Kan den hybrida arbetsplatsen underlätta för kvinnan i klimakteriet?

Trots att hälften av befolkningen går igenom klimakteriet är kunskapen låg, vilket också inkluderar förståelse på arbetsplatser. Många tror fortfarande att klimakteriet är något som plötsligt ”händer” när mensen försvinner, vilket är fel. Klimakteriet är en övergångsfas, mellan 5 – 15 år och inträffar vanligtvis när kvinnan är mellan 45 – 55 år.

Innan vi specifikt går in på kopplingen hybrid arbetsplats och klimakteriet ska vi klargöra några fakta.

Klimakteriet är en övergångsfas från att vara fertil till att inte längre vara det. Menopaus är en tidpunkt, en del av klimakteriet – när kvinnan varit blödningsfri i 12 månader. Klimakteriet inkluderar en rad fysiska och psykiska förändringar, vilka kan påverka kvinnans arbetssituation.

 1. Värmevallningar
  Ett vanligt symptom som ger extrem värme och svettningar, vilket kan vara obehagligt och distraherande på arbetsplatsen.
 2. Sömnbesvär
  Nattliga svettningar och allmän obehagskänsla kan ge sömnbrist, vilket påverkar energinivå och produktivitet.
 3. Trötthet och utmattning
  Hormonella förändringar bidrar till trötthet generellt, vilket sänker fokus och produktivitet.
 4. Emotionella känningar
  Hormonella förändringar påverkar humör och känslor. Ångest, irritabilitet, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter kan störa produktivitet samt interaktioner med kollegor. Sådana symptom kan dessutom resultera i felaktiga diagnoser som depression och utbrändhet. Viktigt att känna till - Vad är vad?
 5. Koncentrationsproblem och minnesförlust
  Kognitiva funktioner påverkas, vilket kan försvåra inlärning samt genomförandet av vissa arbetsuppgifter.
 6. Led – och muskelvärk
  Ihållande värk påverkar vardagen och arbetssituationen.

Det finns fler symptom, totalt runt 30 stycken, men låt oss utifrån nämnda symptom se hur arbetssituationen kan stöttas med en hybrid arbetslösning.

Fördelar med den hybrida arbetsplatsen

 1. Flexibilitet
  Ger möjlighet till individuell anpassning. Kvinnan kan välja att arbeta hemifrån vissa dagar för att hantera symptom som värmevallningar, sömnproblem mm.
 2. Minskad stress
  Långa och stressiga pendlingar kan undvikas samt social press som ibland finns på kontor. Många kvinnor upplever också ökad ljudkänslighet.
 3. Förbättrad produktivitet
  Svårighet att fokusera och behålla energi under hela arbetsdagen. Den hybrida arbetsplatsen gör det möjligt att anpassa arbetet efter egna energicykler och därmed optimerad produktivitet.
 4. Bättre arbetsmiljö
  Möjlighet att skapa en bekväm och anpassad miljö. Exempelvis med temperaturreglering och klädval för att hantera eventuell ”överhettning”.
 5. Minskad sjukfrånvaro
  Genom att arbeta delvis hemifrån kan risk för sjukfrånvaro reduceras. Kvinnan kan möta kroppsliga och mentala behov under övergångsperioden och undvika onödigt lidande.

Utmaningar med den hybrida arbetsplatsen

 1. Känsla av isolering
  Frekvent hemarbete kan bidra till förlust av social kontakt med kollegor, vilket kan påverka välbefinnandet och öka stressen.
 2. Svårighet att separera arbetsliv och privatliv
  Gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut, vilket kan bidra till sämre återhämtning, avkoppling och ökad stress. Viktigt att hitta en tydlig balans.

Drygt 1 miljon kvinnor befinner sig idag i åldern för klimakteriet.

 • 80% har symptom.
 • 25% så svåra att det påverkar vardagen och arbetslivet. Tänkvärt!

En hybrid arbetsplats stöttar med flexibilitet, stresshantering och bättre sömn. Det är nödvändigt att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans skapar flexibla arbetsvillkor och erbjuder stöd för att säkerställa att kvinnor i klimakteriet kan fortsätta arbeta optimalt och trivas på sina arbetsplatser. Detta gynnar också företaget, dvs. bättre resultat (sista raden) och högre attraktionsvärde.

Glöm inte heller att prata för att få bort tabun och hyschande!

Hur ser det ut på din arbetsplats? Talar ni om klimakteriet och finns det någon uttalad policy?

Christina Sundequist


Om Christina Sundequist

Christina Sundequist har mångårig erfarenhet som senior konsult i ledande roller i näringslivet. Hon är också föreläsare och hälsocoach, utbildad inom funktionsmedicin. Christina har gedigen kunskap om kvinnohälsa och klimakteriet och har jobbat med klimakteriefrågor sedan 2017.

Förutom att hon coachar kvinnor föreläser hon också på företag för att sprida kunskap om klimakteriet på arbetsplatser.

Hon har skrivit två böcker om klimakteriet. ”Harmony” och ”Matbalans”. Båda fyllda med fakta, forskning och verktyg för att navigera genom klimakteriet.

Christina medverkar löpande som intervjuare i Klimakteriepodden (Sveriges största podd om kvinnohälsa)

Vill du komma i kontakt med Christina eller boka en föreläsning: www.christinasundequist.com

Varmt välkommen!