Så kan ett hälsoår stärka både teamet och affären
Foto: Yogapass för Fastighetsbyrån
PUBLICERAD 18/4/2024
Lästid ca 3 min

Så kan ett hälsoår stärka både teamet och affären

En tuffare omvärld och övergång till ett hybridkontor efter pandemin ställde helt nya krav på Fastighetsbyrån att sticka ut i konkurrensen, både som arbetsgivare och på fastighetsmarknaden.

Ett skräddarsytt hälsoår tillsammans med Challengize blev lösningen på att få ihop teamen, minska stressen och öka engagemanget. En hälsosatsning som även gav mäklarkedjan mer tid att fokusera på det de är bäst på, att förmedla lyckade bostadsaffärer.

Det krävdes en långsiktig investering i personalens välmående

Fastighetsbyrån gör regelbundna temperaturmätningar där man tittar på hur personalen mår och hur engagerad man är. När mätningarna i slutet av 2022 visade på en nedåtgående trend sedan pandemin när det gällde stress och teaming krävdes en långsiktig investering i personalens välmående.

Nyligen slog därför Fastighetsbyrån upp dörrarna till ett ombyggt huvudkontor och hybrid arbetsmiljö som medarbetarna fått vara med och påverka till att bli mer aktivitetsbaserat. För att bli en plats som anställda trivs och mår bra på, oavsett om man jobbar hemifrån eller på kontoret, tog företaget ytterligare hjälp av Challengize som sin hälsopartner.

"Vi har 50 specialister inom fastighetsbranschen på vårt huvudkontor och för oss är det viktigt att bry oss om våra medarbetare på riktigt, de är ju vår främsta resurs. Med hjälp av ett skräddarsytt hälsokoncept från hälsoexperterna på Challengize har vi fått tid över att fokusera på vår egna expertis för att växa vår affär. Hade vi inte satsat på ett hälsoår nu hade vår personal inte varit tillräckligt rustade mentalt, socialt och fysiskt för att hantera omvärldens och bostadsmarknadens allt tuffare utmaningar och konjunktur. "
Linda Nyström, HR-chef på Fastighetsbyrån.

1.5 år ”yngre” och 12,6% ökad må-bra känsla

Challengize hälsostrateger projektleder en mix av digitala hälsoaktiviteter efter en långsiktig hälsoplan som är anpassad just för Fastighetsbyrån. Allt från hälsoanalyser, kroppsmätningar, föreläsningar inom motivation och mindfulness till fysiska och digitala live träningspass samt regelbundna hälsoutmaningar stöttar medarbetarnas unika behov och ger en ständig närvaro kring hälsofrågan. En del triggas av motionstävlingar, andra av träning eller att lära sig mer om en hälsosam livsstil.

"Alla borde ha ett hälsoår med Challengize, vi ser redan en positiv trend mot bättre teamkänsla och må-bra känsla som var målet. Efter vår första hälsoutmaning våren 2023 mätte Challengize hälsorapport t.ex. upplevd ökad fysisk form med 5,3% och efter vår andra hälsoutmaning hösten 2023 visade mätningen på en fortsatt förbättring av fysisk aktivitet med effekter som:

  • Upplevd förbättrad sömn med 12,5% och ökad må-bra känsla med 12,6%.
  • Glädjande att se att vi efter vår tredje hälsoutmaning i början av 2024 dessutom minskade upplevd stress med 17,1%.

Ser vi på förändringen av upplevt välmående under alla tre hälsoutmaningar så har det i snitt ökat med 6,1%. Inte minst visar vår hälsoanalys att vi i snitt har blivit 1.5 år yngre när vi tittar på förändring av vår metaboliska ålder. Våra fina hälsoresultat ser vi som ett kvitto på en lyckad hälsosatsning. "
Linda Nyström.

Integrera hälsa i allt och involvera ledningen

För att hälsa och välmående ska bli en naturlig del i kulturen hos Fastighetsbyrån stöttar hälsoplanen affärsplanen. Challengize hälsostrateger tänker hela tiden till hur vi kan få in hälsotänket i företagets olika aktiviteter för att vara kostnadseffektiva.

Sömn, stress, kost, motivation, träning och mindfulness har varit naturliga ämnen att integrera. Under höstens företagskonferens var exempelvis hälsa givet som tema och Challengize var på plats samt ordnade med motivationsföreläsare, rörelsepauser och yogapass för att hålla energi och inspiration på topp. Inte minst passade vi på att lansera den andra hälsoutmaningen just då när alla var samlade. För att bibehålla sunda rutiner och få en bra start på 2024 lanserades den tredje hälsoutmaningen direkt i januari efter julledigheten.

" Hälsosatsningen är en viktig del i vår employer branding och satsningen förankrades i vår bolagsledning för att få med alla på resan. För att maximera deltagandet bland medarbetarna i de olika hälsoaktiviteterna under året krävs närvaro av oss ledare. Vi måste vara förebilder som också deltar, det visar att vi bryr oss på riktigt om hälsa och om medarbetarna. "
Linda Nyström

Under 2024 planerar Fastighetsbyrån på att hälsoutbilda sina ledare för att lyfta arbetet med hållbara medarbetare till en ännu högre nivå och stötta medarbetare lokalt på de olika franchise kontoren i landet.

Carina Ginstmark, Marknadschef hos hälsopartnern Challengize