Tänd ett ljus i december
PUBLICERAD 4/12/2023
Lästid ca 3 min
Krönika

Tänd ett ljus i december

Advent, lucia, jul och nyår står för dörren. Barnsång, god mat och julfest med kollegorna. En tid för att fira högtider och tillfällen skapas för att samla våra goda relationer. Men vi vet också att just den här tiden på året är som allra tuffast för många. Då upplevd ensamhet känns som mest.

Du måhända ha ett högt arbetstempo just nu, inköp till olika evenemang, uppvisningar i skolan och allmän tight planering såväl professionellt som privat. Men med lite tur kanske du kan tänka; att det trots allt är värt det. För längre fram väntar en längre ledighet, en bokad resa eller tid med familj och vänner. Så är det för många. Livet. Påfrestningar går upp och ner men som vi många gånger klarar av med hjälp av kärleken vi känner tillsammans med våra nära. Där är december en fantastisk månad för dom som lever med många betydelsefulla relationer.


Låt ditt bidrag till den här decembermånaden bli
att reflektera lite kring dina medmänniskor.


Men vi vet också att det är från och med nu och en tid framåt som fler vittnar om att de mår sämre än vanligt. Beroende på mörker och kyla men också att den upplevda känslan av ensamhet blir som allra tydligast. Påminnelserna om utanförskap blir många för den person som aldrig fick någon inbjudan. Och saknaden blir stor för den person som egentligen vill dela den här perioden med någon som inte längre finns kvar.

Så vad kan du göra?

Låt ditt bidrag till den här decembermånaden bli att reflektera lite kring dina medmänniskor. Lyft blicken och se vilka personer som just du har omkring dig. Finns det någon där som eventuellt kan känna sig utanför i år? Bland vännerna, i arbetsgruppen eller på gatan där du bor? När du har tänkt ett varv, tänk gärna ett till. Denna gången lite noggrannare. För hemligheten är, att den som behöver uppmärksamheten som allra mest, är oftast inte hen vi först tror…

Ditt inflytande är förmodligen större än du tror

När du sedan har identifierat personen. Gör det som passar bäst för din personlighet och med er relation. Jag är övertygad om att det alltid finns något som du kan göra som bidrar till att din medmänniska får en känsla av mer gemenskap. Du kanske inte alltid kommer att få bekräftat att just din insats var värdefull, men vinsten är för stor för att inte försöka. Om tanken kommer, ”inte ska jag lägga mig i, jag är ju inte särskilt nära”, så underskattar du din egen betydelse. Ditt inflytande är förmodligen större än du tror. Kliv fram, sträck ut en hand, bjud ut, bjud in. Oavsett vilket steg du väljer att ta, kommer det alltid att vara bättre att du gjorde någonting än ingenting.

Och glöm inte - att för den person som befinner sig mörker kan även en mycket liten låga generera stort ljus.

Helena Reje, Always Mind

Läs mer från Helena på HRnytt

Smäll en dörr eller kasta kastruller!

Våga vara medmänniska i sommar

Medmänniskan - den psykiska hälsans viktigaste resurs


Om Always Mind

Always Mind syftar till att hantera, utbilda och vägleda inom psykisk hälsa – välmående och ohälsa. Vi är övertygade om att det är medmänniskorna i vardagen som har de bästa förutsättningarna för att fånga upp och inledningsvis ta om hand om det psykiska måendet. Därför ämnar vi höja den allmänna kunskapsnivån samt inge ork, mod och ord till medmänsklighet. Som en del i det arbetet har vi tagit fram konceptet Psykisk första hjälpen; Tala, fråga, lyssna och respektera.

Always Minds psykiska första hjälpen-tavla