Är inkluderande AI lösningen för HR-chefer?
Foto: Yashar Moradbakhti
PUBLICERAD 27/10/2023
Lästid ca 5 min
Intervju

Är inkluderande AI lösningen för HR-chefer?

Inkluderande AI, ett aktuellt ämne idag, gör det enklare för HR-chefer att utbilda personal. Det menar Yashar Moradbakhti, vd på svenska Lingio som i en intervju berättar mer om bakgrunden till en AI-utbildningsplattform.

Hur fungerar en AI-utbildningsplattform?

Vår utbildningsplattform är baserad på dataspelsdesign och modern pedagogik, och det engagerande formatet gör att 12 gånger fler når kursmålen jämfört med andra utbildningslösningar. Vi har länge lärt ut yrkessvenska inom 25 olika branscher via detta format, men nu har vi öppnat upp plattformen för fler utbildningsområden.

Vår AI Course Creator gör att HR-chefer själva kan ladda upp egen text eller dokument, och skapa lika roliga och engagerande kurser själva med vår AI. Att skapa en kurs är enkelt - du laddar först upp ett dokument eller skriver in text själv, därefter ger du några få instruktioner till AI Course Creator som på några sekunder generar en högkvalitativ kurs med dialoger och scenarios med många karaktärer samt ett flertal olika typer av quizzes. Du kan då välja att editera och verifiera materialet.

Därefter publicerar du kursen och delar den via SMS till dina anställda. Språkstöd på 100 språk kommer med. Det som tidigare kunde ta veckor tar nu minuter.

I vår Coachingportal kan du därefter följa resultaten och skicka SMS-påminnelser till anställda. Slutligen erbjuder vi även branschsäkrade kurser inom andra yrkesfärdigheter, såsom cybersäkerhet och digitala färdigheter, för de HR- och IT-chefer som inte har eget material utan enkelt vill utbilda sina anställda inom dessa områden.


Vi vill vara en drivande kraft för inkludering på arbetsmarknaden


Vad är det skiljer ut den från en vanlig utbildningsplattform?

Det som skiljer oss från andra plattformar är framför allt vår nisch inom språk och inkludering, vår djupgående branschkunskap samt vårt gamifierade inlärningsformat.

Vår bakgrund inom språkutbildningar som översatts till många språk gör att vi har branschsäkrade översättningar direkt inbyggda i produkten till över 100 språk. Det gör att en anställd kan klicka på ett ord hen inte förstår, och få upp översättningen direkt i appen på sitt modersmål.

Dessutom har vi arbetat nära våra kunder i många år och har därför djup förståelse för alla de branscher vi arbetar med, och kan med hjälp av AI anpassa kurserna utifrån just din bransch eller till och med just din organisation. Exempel på detta är att vi känner till specialorden inom hotellbranschen, och kan därför i det AI-genererade kursmaterialet använda oss av just dessa ord, eller få med företagets namn och andra detaljer från branschen så att kursen blir extra relevant för anställda.

Vi arbetar även med tillgänglighet, och blir den första AI-utbildningsplattformen som är anpassad efter behov även för funktionsnedsatta. Vi vill vara en drivande kraft för inkludering på arbetsmarknaden. Allt fler ska få möjlighet att lära sig på lika villkor på arbetsmarknaden.


Det är som att spela Candy Crush, fast för utbildning på jobbet


Slutligen skiljer sig inlärningsformatet i vår utbildningsplattform från andra AI-utbildningsplattformar, då vi med hjälp av vår bakgrund från EA Games har kunnat använda spelteknik som gör att kurserna blir motiverande och roliga att slutföra. Det är som att spela Candy Crush, fast för utbildning på jobbet!

Hur började resan?

Redan 2019 såg vi möjligheterna inom AI och förstod vart världen var på väg inom generativ AI. Vi fick då ett offentligt bidrag från Vinnova på ca 7 msek för att innovera fram AI-lösningar som möter framtidens utbildningsbehov på arbetsmarknaden.

Vi har flera års försprång då vi redan forskat på hur man applicerar generativ AI ansvarsfullt, för att undvika många av de utmaningar man ser med tekniken idag.

Vi har valt att använda AI för att hjälpa HR-chefer och verksamhetschefer att snabbt omvandla sitt eget utbildningsmaterial till engagerande och gamifierade kurser som gör det enkelt att onboarda och vidareutbilda personal. Vår AI skriver aldrig eget material, utan utgår från säkra källor, och därmed kan användaren vara säker på att informationen i utbildningsmaterialet är korrekt.

Berätta om bakgrunden till Lingio

Lingio startade som ett volontärprojekt sommaren 2015 i samband med den då kraftigt ökande mängden flyktingar som kom till Sverige. Tillsammans med mina två andra kollegor från Spotify, EA Games och MTG startade vi därför Lingio - en språkapp för yrkessvenska för att hjälpa utrikesfödda att snabbt lära sig rätt språk för just sin yrkesroll.

Appen baseras på dataspeldesign och modern pedagogik som ger 12 gånger bättre resultat än andra liknande utbildningar. Sedan dess har vi växt snabbt och har ett hundratal samarbetspartners runtom i Sverige, alltifrån Luleå och Stockholms kommun till Scandic Hotels, bussbolaget Nobina och vårdbolaget Attendo.

I somras lanserade vi vår nya AI Course Creator globalt, som hjälper HR-chefer och verksamhetschefer att blixtsnabbt omvandla dokument och utbildningsmaterial till roliga gamifierade kurser med språkstöd. På så vis kan HR-chefer enkelt utbilda och sprida information på ett lustfyllt och engagerande sätt och samtidigt säkerställa att all personal förstått utbildningsmaterialet.

Berätta om samarbetet med IAAP

Tillsammans med IAAP, International Association of Accessibility Professionals, har vi startat ett dedikerat partnerskap för att skapa världens första AI-utbildningsplattform som är tillgänglig (enligt WCAG, internationell standard för tillgänglighet på webben).

På så vis fortsätter Lingio verka för att alla människor, oavsett utbildningsbakgrund, etnisk bakgrund, nivå på språkkunskaper eller funktionsnedsättning kan lära sig nya kunskaper och färdigheter på vår utbildningsplattform utifrån sina egna förutsättningar.

Det gör det enkelt för en HR-chef att säkerställa att alla förstår och därmed verka för inkludering på arbetsplatsen. Dessutom kommer IAAP utbilda inom tillgänglighet via vår plattform, för sina medlemsföretag som Accenture, Walmart, Salesforce, med mera.

Berätta om dig själv. Vem är Yashar Moradbakhti?

Jag kom hit som flykting från Iran som sjuåring och har turen att ha föräldrar som förstod vikten av integration och att lära sig svenska språket. Mina föräldrar hittade tidigt en lägenhet på Gärdet, i Stockholm och vi ville verkligen lära oss av alla nya svenska seder och traditioner - alltifrån att fira midsommar till att gå Kungsleden.

Som vuxen började jag på KTH och kom senare in i teknikbranschen där jag har arbetat som produktägare och utvecklingschef på bolag som Spotify, EA Games och MTG. Svenska språket var nyckeln till Sverige för mig och mina föräldrar och nu som social entreprenör vill jag gärna ge fler möjligheten att lära sig det svenska språket och komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Annika Hegardt

Läs mer om AI på HRnytt
Så kan du som arbetsgivare dra nytta av generativ AI