Över 600 personer hittade ett nytt jobb - Jobbfestivalen i Kungsträdgården
PUBLICERAD 27/1/2023
Lästid ca 1 min

Över 600 personer hittade ett nytt jobb - Jobbfestivalen i Kungsträdgården

Den första Jobbfestivalen i Kungsträdgården - som genomfördes i september 2022 – besöktes av fler än 10 000 personer och efter två månader hade över 600 av dessa fått ett jobb.

Nästa Jobbfestival i Kungsträdgården med tema mångfald och inkludering genomförs den 23 maj 2023 och invigs av Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Det är viktigt att hitta nya vägar att lösa utmaningen med det stora antalet arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsgivare kan behöva se över sina krav vid rekrytering samt att det behöver finnas olika typer av arenor för att arbetsgivare och arbetssökande ska kunna mötas. Förhoppningsvis kan lika många, eller helst ännu fler, få ett jobb på Jobbfestivalen 2023 år som i fjol”. - Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.


Det bästa är att vi kan bidra till ökad mångfald på
arbetsmarknaden och skapa fler dynamiska arbetsplatser

Jobbfestivalen


Om Jobbfestivalen

Jobbfestivalen med tema ”Mångfald & Inkludering” arbetar aktivt med informationsspridning i strävan att förändra attityder på arbetsmarknaden samt att bidra till en förbättrad matchning.

Festivalen är en mötesplats för arbetssökande och företag med rekryteringsbehov samt företag och organisationer som erbjuder verktyg/tjänster i syfte att öka mångfalden och minska risken för diskriminering. Festivalen är ett årligen återkommande event och nästa gång är i Kungsträdgården den 23 maj 2023. Syftet är dels att knyta intressanta affärskontakter, men framför allt att förmedla jobb, praktikplatser och yrkesinriktade utbildningar. Ambitionen är att bidra till ökad mångfald på arbetsmarknaden och att skapa fler dynamiska arbetsplatser.

Bland utställarna finns exempelvis Arbetsförmedlingen, Bemanningsföretag, Kommuner, Logistikföretag, Rekryteringsföretag, Restaurangkedjor och Utbildningsföretag.