Introverta och extroverta chefer – när behövs de?
PUBLICERAD 17/4/2024
Lästid ca 2 min
Podcast

Introverta och extroverta chefer – när behövs de?

Att vara introvert eller extrovert är något vi föds med – och det påverkar i allra högsta grad även relationen till våra kollegor. Därför är det en intressant fråga att ställa sig – vilken typ av chef är det din organisation behöver? Det menar Anki Udd, ledarskapsutvecklare som arbetar med hållbara chefer och opinionsbildning och hur det går att påverka chefer och ledares förutsättningar.

Nyligen släpptes Ledarnas rapport ”Introvert och chef – en underskattad egenskap?” som Anki arbetat med. Den visar att det finns många fördomar om hur en chef ska vara – normer som hon gärna vill utmana. Det handlar bland annat om könsfördelning och etnicitet – men också om kognitiv mångfald.

I det här avsnittet av HRnytt-podden berättar Anki mer om vad som gör ett chefsskap hållbart, om hur organisationer kan utnyttja chefers olika egenskaper för att skapa en trygg organisation och hur viktigt det är att inte bara följa normen kring hur en chef ska se ut och vara.

Citat från Anki ur avsnittet:

”Det finns många idealbilder av chefer idag. Det börjar luckras upp, men det vi ofta ser i media eller olika sammanhang med galor och talare är extroverta chefer som syns och hörs mycket. Men att alla skulle vara så är långt från sanningen.”

”En introvert chef passar för en grupp där alla är väldigt självständiga och kunniga. De låter ofta medarbetarna komma till tals på ett bra sätt.”

”Det är bra att fråga sig – vad är fokus för chefen, vad är uppgiften och i vilken bransch. Där börjar vi. Då kan det vara bra att fundera över om det är en extrovert eller en introvert chef man söker.”

”Forskningen visar att introverta har djupa tankar och ett mer kritiskt tänkande. Det kan vara mycket användbart i vissa sammanhang, medan det i andra sammanhang kan behövas mer pepp och extroverta chefer.”

”En chef påverkar i hög grad hur medarbetarna mår på jobbet. Där måste uppdragen vara begripliga och det måste finnas resurser – det är det som är hållbart chefsskap.”

Lyssna på Spotify

Lyssna på Acast

Lyssna på Apple Podcast


Om HRnytt-podden

HRnytt-poddens programledare är Hanna Bergfäldt, konsult på FEM HR. I podden intervjuar Hanna aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inspiration inom HR området. Nya avsnitt släpps en gång i månaden.