Att öka engagemang med hjälp av motiverande samtal
Foto: Cornelia Schmidt
PUBLICERAD 15/5/2024
Lästid ca 2 min
Podcast

Att öka engagemang med hjälp av motiverande samtal

Hur kan ledare kommunicera för att öka delaktighet och engagemang hos medarbetarna? Hur hjälper man personer att behålla de vanor som gynnar dem i arbetslivet och stärka deras motivation i riktning mot olika mål? Det är frågor som metoden Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) ger konkreta svar på. I det här avsnittet får vi veta varför det är så värdefullt att tidigt ge medarbetarna ordet i ett möte, att förmedla ett medvetet aktivt lyssnande och exempel på samtalsstrategier för att främja dialog och samarbete – oavsett om mötet sker på tu man hand eller i en grupp.

Vi träffar Karolina Edler, socionom med grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT, som utbildar och handleder ledare och medarbetare i Motiverande samtal - MI. Till hösten släpps hennes senaste bok: ”Handbok för ledarhjältar - motivationsforskningen som superkraft.”Den är skriven tillsammans med Elin Hartelius och Lovisa Ehrenborg och beskriver hur ledare i samverkan med medarbetare, via motivationsstrategiskt arbete och MI-kommunicerande, kan skapa förutsättningar för hållbar motivation, prestation och välbefinnande.

Citat från Karolina ur avsnittet:

”Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil som stärker människors drivkrafter i riktning mot förändring och personlig utveckling. MI-kommunicerandet underlättar för människor att ta välgrundade beslut i situationer de befinner sig i.”

”MI innefattar en samling bemötandetekniker som har utgångspunkten att mötas så jämlikt som möjligt i samarbete, med utgångspunkt i medarbetarnas expertis och tankar.”

”I möten kan det vara bra att fråga vad medarbetarna har för frågor och punkter, som inte redan står på agendan, som de vill ta upp. Det signalerar välvilja – att medarbetarnas intressen, behov och välmående är i fokus, inte bara verksamhetens.”

”Ska vi ge information om en förändring, till exempel en omorganisation, så vet vi ju att det finns några som är mer redo, vissa som signalerar tveksamhet och så finns det de som signalerar att de inte alls är redo. Att då inleda med att klargöra att vi förstår olikheterna och deras skilda behov ökar chansen att alla känner sig sedda och öppnar sig för att lyssna vidare på det vi vill säga.”

”MI öppnar för medledarskap… ledaren ser medarbetarna som kompetenta att signalera vad som behöver förtydligas i ett möte och bidrar parallellt med den struktur som situationen kräver, så medarbetarna får chans att inom ramarna fatta egna beslut och ta ansvar för att kommande steg. MI i en ledande roll innefattar även relevant styrning och handlar alltså inte bara om att signalera följsamhet eller en vägledande stil.”

”Även vid tillfällen när vi inte kan ta hänsyn till medarbetarnas personliga situation utan det krävs att vi styr finns det ändå kärnkomponenter från MI som går att tillämpa för att möjliggöra att medarbetaren känner sig sedd, lyssnad på och förstådd.”

Lyssna på Spotify

Lyssna på Acast

Lyssna på Apple Podcast


Om HRnytt-podden

HRnytt-poddens programledare är Hanna Bergfäldt, konsult på FEM HR. I podden intervjuar Hanna aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inspiration inom HR området. Nya avsnitt släpps en gång i månaden.