Vad gör ditt företag för att inspirera kvinnor att ta mer plats?
PUBLICERAD 8/3/2024
Lästid ca 2 min
Internationella kvinnodagen

Vad gör ditt företag för att inspirera kvinnor att ta mer plats?

Temat för internationella kvinnodagen 2024 är ”Inspire inclusion”. I hela Sverige har arbetsgivare både en möjlighet och en skyldighet att inspirera kvinnor till ökad inkludering och jämställdhet.

”När kvinnor själva inspireras att inkluderas uppstår
en känsla av tillhörighet, relevans och egenmakt”

Så står det på Internationella kvinnodagens webbsajt. Så vilka kan inspirera den ena hälften av jordens befolkning att ta en större och mer rättvis plats i samhället? Helt klart är att företagen både kan och behöver bidra här. För utan kvinnor som kliver fram blir det svårare att växa och utvecklas, samtidigt som ett gott rykte och arbetsgivarvarumärke förutsätter aktivt deltagande i arbetet för ökad jämställdhet.

Så vad kan ditt företag göra?

Här är några strategier som kanske verkar uppenbara, men som ändå har stor potential att bidra till och inspirera kvinnors inkludering.

 • Inkluderande arbetsmiljöer
  Se till att ha policys och arbetssätt som gör att alla känner sig värdefulla och inkluderade oavsett kön. Använd arbetsmiljöarbetet för att implementera regler mot antidiskriminering på arbetsplatsen.
 • Lyft kvinnor till ledande befattningar
  Utveckla ledarskapsprogram som underlättar för kvinnor att våga, vilja och kunna söka nya roller med mer ansvar, inklusive arbetsledande befattningar. Öka mångfald i ledningen ger dessutom konkurrensfördelar.
 • Erbjud flexibilitet
  Tillämpa arbetsscheman, ledigheter och möjligheter till distansarbete som underlättar för kvinnor att balansera en karriär med familjelivet. För jämställdheten i hemmen är tyvärr ännu inte sådan att män tar samma ansvar som kvinnor.
 • Utveckla mentors- och karriärprogram
  Para samman kvinnor på ledande positioner med yngre och lovande talanger. Investera i talangämnena genom utbildning, fortbildning och interna workshops.
 • Stärk skyddsnätet
  Kvinnor löper fortfarande större risk att drabbas av utbrändhet än män. Se till att förebygga mental ohälsa och att ge stöd när sådan uppkommer.

Mycket av det jag nämnt sker redan i de flesta företag. Men den 8 mars är det viktigt att se över arbetet med inkludering av kvinnorna på arbetsplatsen. Kanske är det så att ni behöver lyfta arbetet gentemot dem som kommit in i företaget de senaste åren? Och kanske kan ni komma på ännu fler saker som bidrar till en god inkludering?

En sak är säker: när det gäller inkludering av kvinnor blir alla vinnare i slutänden.

Maria Duni, nordenchef på Personio.


Läs mer från Maria Duni på HRnytt:

Vabruari kan lyfta jämställdhetsarbetet

Hur påverkas HR av AI-utvecklingen?

Därför släpps HR inte in i de högsta beslutsrummen

Medarbetare oense med HR-chefer