Alfabossen
PUBLICERAD 1/6/2023
Lästid ca 2 min
Krönika

Alfabossen

Var tionde man sägs vara en alfahanne. Vi kan känna igen alfahannen som en hårdför och uppgiftsorienterad man med extremt starka åsikter.

Alfahannen är ofta inte nöjd förrän den nått toppen av en hierarki och kan dominera de som är underställda. Det kan förklara varför runt 70 procent av alla företagsledare sägs vara alfahannar. Eller Alfabossar.

Men vad skulle hända om alfahannarna inte dominerade på våra arbetsplatser, skulle allt gå åt skogen då?

Babiangrupperna

Kanske kan vi hitta svaren på denna fråga i hur babiangrupper fungerar

En likhet mellan babiangrupper och mänskliga organisationer är att båda har hierarkier. I en babiangrupp finns en tydlig dominanshierarki med den högst rankade hanen i toppen. I en mänsklig organisation finns det ofta en tydlig auktoritetshierarki med en VD eller ordförande i toppen. Vilket traditionellt sett har varit en man och då i form av en alfahane.

Några forskare studerade under ett antal år hur en babiangrupp levde för att utforska sambandet mellan stress och sjukdomar. Precis som babianer brukar göra betedde sig hanarna illa. De högst rankade hanarna utkämpade inte sällan blodiga strider med lägre rankade hanar, vilka i sin tur ofta försökte störta den högsta babianen genom att bilda olika allianser med andra underhuggare. Hanarna trakasserade och attackerade honorna i gruppen. Interna fejder var normalläget. Det var inte onormalt att individer blev sjuka och till och med dog av stress.


Gruppens kultur hade formats av honorna som var mer omtänksamma
och mindre konkurrensinriktade


Men så plötsligt dog de mest aggressiva hanarna i gruppen av tuberkulos. Alfahannarna alltså. Könssammansättningen i gruppen förändrades drastiskt och andelen honor fördubblades i förhållande till hanarna. Efter några år hade gruppens beteende också förändrats avsevärt. Hanarna var nu betydligt mindre aggressiva. Gruppens kultur hade formats av honorna som var mer omtänksamma och mindre konkurrensinriktade. Stressen minskade och individerna i gruppen blev mer välmående. Forskarna fann också att desto mer balanserad och mångsidig gruppen var, desto mer produktiv och innovativ var den.

Det som skedde i babiangruppen liknar det vi ser i organisationer som är mer produktiva och innovativa. Medarbetarna är omtänksamma och mindre konkurrensinriktade. Hierarkin är mer flexibel. Och kommunikationen är mer öppen.

Men nog måste det finnas nackdelar med att alfahannarna inte längre dominerar och formar kulturen? Jovisst. Risken är att de i stället springer runt och gör skada på stan eller någon annanstans.


Om Oscar Berg

Oscar Berg är oberoende konsult, författare, föreläsare och workshopledare. Som oberoende konsult kan han anlitas av företag och organisationer oavsett storlek eller hur långt de kommit i förändringsresan kring digitalisering, samarbete och framtidens arbete.

Han har skrivit flera böcker inom dessa ämnen och är medförfattare till boken "Digitalt samarbete - Så skapar vi morgondagens organisationer".

Oscar driver även Digitalt samarbete-podden tillsammans med Henrik Gustafsson. Som föreläsare kan Oscar anlitas för såväl inspiration som kunskapslyft.

Som workshopledare kan han anlitas för att exempelvis utforska behov, problem och idéer eller ta fram strategier kring digitalisering, samarbete och medarbetarupplevelse. Läs mer på oscarberg.net