Varför din personal behöver utbildning i brandfarliga/heta arbeten
PUBLICERAD 5/4/2024
Lästid ca 2 min

Varför din personal behöver utbildning i brandfarliga/heta arbeten

Säkerheten på arbetsplatsen är en av de viktigaste frågorna för alla företag. Att hantera brandfarliga arbeten kräver specialistkunskap och noggrann planering för att undvika olyckor och bränder. De nya, skärpta reglerna som trädde i kraft 2023 innebär nya krav på utbildning och behörighet för personal som utför brandfarliga arbeten. I den här artikeln belyser vi vikten av att skicka din personal på relevant utbildning och förklarar de fördelar och det skydd som detta ger.

Varför är utbildning i brandfarliga arbeten så viktig?

 • Högre säkerhet: Utbildningen ger deltagarna den kunskap och de verktyg de behöver för att identifiera och hantera risker, vilket leder till en säkrare arbetsmiljö för alla.
 • Skydd av personal och egendom: Att förebygga bränder och olyckor skyddar inte bara personalens liv och hälsa, utan också företagets egendom och produktionskapacitet.
 • Bättre riskbedömning: Utbildningen lär deltagarna hur man gör en grundlig och detaljerad riskbedömning innan brandfarliga arbeten påbörjas.
 • Effektivare arbetsprocesser: Genom att ha rätt kunskap och behörighet kan arbetet utföras mer effektivt och smidigt.

Nya regler för nordiska utbildningar:

 • Från och med den 1 juli 2023 är utbildningar i brandfarliga arbeten som genomförts i andra nordiska länder inte längre giltiga i Sverige.
 • Svenska utbildningar i brandfarliga arbeten som genomförts efter den 1 juli 2023 gäller i övriga Norden.

Vilka fördelar ger utbildningen?

 • Behörighet: Efter genomförd utbildning får deltagarna den behörighet de behöver för att utföra brandfarliga arbeten enligt de nya svenska reglerna.
 • Kunskap om riskbedömning: Deltagarna lär sig hur man identifierar och hanterar risker i samband med brandfarliga arbeten.
 • Praktiska övningar: Utbildningen innehåller praktiska övningar som ger deltagarna möjlighet att öva på sina färdigheter.
 • Försäkringsskydd: Alla försäkringsbolag kräver att personalen har relevant utbildning för att fullständigt försäkringsskydd ska gälla.

Tema Utbildning är ett högt ansett och ackrediterat utbildningsbolag med lång erfarenhet av att utbilda personal i brandfarliga arbeten. Vi har utbildat tusentals individer och hundratals bolag i branschen, och har ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet.

Vi erbjuder:

 • Ett brett utbud av utbildningar i brandfarliga arbeten, anpassade till olika behov och behörighetsnivåer.
 • Erfarna och kunniga instruktörer med gedigen praktisk erfarenhet.
 • Moderna och välutrustade kurslokaler.
 • Flexibla utbildningstider som passar din verksamhet.

Genom att välja oss kan du vara säker på att din personal får den bästa möjliga utbildningen i brandfarliga arbeten.

Kontakta oss idag för att få mer information och för att anmäla din personal till en utbildning!

Här är några exempel på situationer där utbildning i brandfarliga arbeten är nödvändig:

 • Svetsning och skärning
 • Takläggning med gasolbrännare
 • Rivningsarbeten
 • Arbete med brandfarliga vätskor och gaser
 • Användning av varmluftspistol

Genom att ha rätt utbildning och behörighet kan du känna dig trygg i att du och dina kollegor kan utföra brandfarliga arbeten på ett säkert sätt.

Kom ihåg: Säkerheten på arbetsplatsen är allas ansvar!

-------

Patrik Krull: VD Tema Utbildning