Framgångsreceptet: Hur coaching bidragit till att skapa trygghet och tvåsiffrig tillväxt hos RFSU AB
PUBLICERAD 30/11/2023
Lästid ca 2 min

Framgångsreceptet: Hur coaching bidragit till att skapa trygghet och tvåsiffrig tillväxt hos RFSU AB

HR-Nytt presenterar en inspirerande intervju med Annika Jerveland, VD för RFSU AB, ett framstående företag med verksamheter i hela Norden. Under de senaste tre och ett halvt åren har Annika framgångsrikt omvandlat RFSU AB till ett dotterbolag med stark kommersiell inriktning. Företagets vinst återinvesteras i moderorganisationen RFSU, och resultaten talar för sig själva. Den omfattande förändringsresan har lett till en imponerande tvåsiffrig tillväxt och mycket goda resultat i företagets årliga pulsmätningar.

Coachingens roll i transformationen

Centralt i denna transformation har varit coaching, en metod som Annika betonar som nyckeln till att skapa tryggare och mer framgångsrika individer. Minskad rädsla för förändring och lägre stressnivåer är bara några av de positiva effekterna som kommit fram genom coachinginsatserna. Coaching som metodik har visat sig vara mycket kraftfull

Intressant nog erbjuds coaching inte bara för chefer och gruppansvariga, utan även till individer med hög stressnivå eller de som har nya ansvarsområden eller andra utmaningar, som en del av företagets omfattande förmåner. Den feedback som inkommit från coachade medarbetare är övervägande positiv. Man lyfter bland annat fram integriteten i coachingprocessen, där närmsta chef eller ledning inte har insyn i enskilda sessioner. Utan bolaget får endast ta del av en aggregerad uppföljning.

"Relationen mellan coach och klient: En avgörande faktor"

Forskning stöder tydligt Annikas syn på coaching som en central faktor för att utveckla chefer och medarbetare. Enligt omfattande studier indikerar 87 % positiva effekter av coaching på områden som måluppfyllelse, prestation, attityd, trivsel och förmågan att hantera spänningar.

Relationen mellan coach och klient anses vara avgörande för coachingens effektivitet, och forskningen betonar dess positiva resultat, särskilt inom personlig utveckling och förhållandet till arbetet. Med 4-8 sessioner för optimala resultat och redan märkbara positiva effekter efter en enda session är coaching en kraftfull metod.

Vidare understryker Annika vikten av att vara datadriven för snabbare och bättre beslutsfattande. Den datadrivna approachen har även den varit en grundläggande del i RFSU AB:s förändringsresa och har varit ovärderlig för att analysera och optimera olika processer. Detta i syfte att kunna fatta snabbare och bättre beslut.

Långsiktiga fördelar och effekter med coaching som metod för förändring

Forskning belyser coachingens långsiktiga fördelar enligt Intentional Change Theory, där ökad självkännedom visar sig vara den mest varaktiga förändringen över tid. I en större kontext belyser forskningen även coaching som en central faktor för att utveckla chefer och stärka deras ledarskap. Enligt Erik De Haan (Författare och Professor of Organisation Development, VU University) och andra experter visar omfattande studier att 87 % indikerar positiva effekter av coaching. Måluppfyllelse, prestation, attityd och arbetssätt, trivsel samt förmågan att hantera spänningar är några av de områden där coaching tydligt visar positiva resultat.


”Coaching ger konkreta fördelar som ökad självkänsla, minskad stress och förbättrad måluppfyllelse.” –Niclas Bjälkenborn, forskningsansvarig på ICF Sverige (International Coaching Federation)


Sammanfattningsvis illustrerar RFSU AB tydligt hur coaching framgångsrikt kan integreras i en organisationsstruktur och bidra till långsiktig tillväxt och hållbar utveckling. Med den ökande trenden av evidensbaserade resultat kommer coaching förbli en väsentlig del av chefsutvecklingen inom näringslivet.


Nyfiken på hur coaching stärker dig och din verksamhet?

Anmäl dig till kostnadsfritt webinar 8 dec kl 12-13 – Hör fler framgångssagor där coaching gjort skillnad på riktigt.

Anmäl dig här»