Hanna - vinnare av Årets HR-personlighet 2024
Foto: Hanna Eriksson
PUBLICERAD 16/5/2024
Lästid ca 4 min
Intervju

Hanna - vinnare av Årets HR-personlighet 2024

Great Place to Work® genomför varje år den största medarbetarundersökningen i världen. Hanna Eriksson, People & Culture Manager på TB-Group är vinnaren av Årets HR-personlighet. Hanna har byggt TB-Group:s HR från grunden med fokus på att skapat en framgångsrik arbetsplatskultur.

Din första känsla när du korades till vinnare av Årets HR-personlighet?

Superroligt! HR är ju ett jobb som inte alltid är lätt att mäta och detta blev ett kvitto på att jag tänker och gör något bra för TB-Group som även kan inspirera utanför våra egna väggar. Det är en otrolig ära och jag är oerhört tacksam över att det jag gör har blivit uppmärksammat på det här sättet.

Vad skulle du säga är grundläggande för att skapa en framgångsrik arbetsplatskultur?

Att skapa en framgångsrik företagskultur kräver en aktiv och medveten insats från ledningen. Genom att tydligt definiera och kommunicera företagets värderingar skapar man en gemensam grund för hur medarbetare och ledare förväntas agera.

För att lyckas med att få denna grund till en del av vardagen kan man exempelvis använda sig av nyckelsituationer, såsom dilemman eller utmanande. Dessa kopplas i sin tur beteenden och attityder. Med konkreta exempel och erfarenheter kan man diskutera de vidare med medarbetarna. Detta hjälper till att förankra och förstärka önskade beteenden och värderingar i organisationens kultur.


Erbjud och bjud in aktiviteter som speglar
kulturen och ha uthållighet i arbetet.


Det viktigaste i värderingsarbetet är att det inte är ett engångsjobb utan något för alla att träna på och arbeta med kontinuerligt så att det blir en naturlig del av vardagen. Erbjud och bjud in aktiviteter som speglar kulturen och ha uthållighet i arbetet. Det är en kontinuerlig process som kräver engagemang på alla nivåer.

Ett tillägg är att det är minst lika viktigt att kommunicera vad företaget och kulturen INTE är. Genom att tydligt kommunicera vilka beteenden och attityder som inte accepteras kan man skapa en än tydligare riktning för hur medarbetare förväntas agera och samarbeta. Man ska våga spetsa till sin kultur och inte vara rädd för att den inte kommer att passa exakt alla.


I ett snabbväxande bolag kan förändringar
och utmaningar komma snabbt.


Varför är det så viktigt att tidigt satsa på HR i ett snabbväxande bolag enligt dig?

Den viktigaste resursen i ett företag är människorna. Genom att tidigt investera i en HR person skapar vi ännu bättre förutsättningar för miljöer där vi kan prestera, må bra och behålla vår hälsa.

I ett snabbväxande bolag kan förändringar och utmaningar komma snabbt och i många former en HR-person kan hjälpa till att navigera genom dessa förändringar och stödja medarbetarna, hantera konflikter och säkerhetsställa att kulturen bibehålls trots tillväxt.

I alla bolag är det viktigt att kompetens och erfarenheter får leva vidare och ett mindre bolag kan verkligen ta skada om många nyckelpersonen slutar samtidigt. Så även av den anledningen är det viktigt i just mindre och snabbväxande bolag att se till medarbetarnas välbefinnande.

Berätta om ditt välbefinnandeprogram och vad det innebär för medarbetare?

Vårt välbefinnandeprogram är utformat för att stödja våra medarbetares hälsa och välbefinnande. Vi har ett siffermål på att minska antal sjukdagar med 10%, inte för att vi idag har en utmaning med det, men för att det är skoj att kunna omvandla det vi gör till ett mätbart resultat. Sen helt ärligt, blir det 7% eller 10% minskning i slutändan så är det en oerhörd välmåendevinst oavsett på såväl medarbetar- som bolagsnivå.

Genom att erbjuda olika aktiviteter inom områden som sömn, kost, rörelse, självförverkligande och stresshantering, strävar vi efter att skapa en stöttande arbetsmiljö där medarbetarna får verktyg att må bra och prestera på sin bästa nivå. Det inkluderar bland annat föreläsningar och workshops som täcker de olika ämnena. Vi arrangerar även gemensamma träningspass och meditationsmorgonar.

Utöver detta uppmuntrar vi också till en kultur av öppenhet och stöd där medarbetarna vill dela sina erfarenheter och utmaningar med varandra och med sina chefer. Genom att skapa en atmosfär där det är okej att prata om välbefinnande och mental hälsa, strävar vi efter att minska stigmat kring dessa ämnen och uppmuntra ömsesidigt stöd och förståelse genom livets alla skeden och händelser.

Sammanfattningsvis är tanken med välbefinnandeprogrammet att ge medarbetarna rätta verktygen och resurserna för att må bra både på och utanför arbetsplatsen. Vi tror att genom att investera i våra medarbetares välbefinnande kan vi skapa en stark och hållbar arbetskultur där alla kan blomstra och nå sin fulla potential.

Dina bästa HR-tips till läsarna?

Mitt allra bästa HR-tips är att se företaget som en trädgård och människor som olika sorters blommor. Växter har olika typer av behov av solljus, vatten etc. Det är lika med oss människor – vi har alla olika typer av behov, och vi behöver lära känna de och möta de behoven för att trädgården ska bli så fin som möjligt. Vi trivs också olika bra i olika miljöer vilket kan översättas till företagskulturer. Allt är inte alltid för alla och alla blommor trivs inte i alla miljöer.

Men överlag - är vi nyfikna på våra medarbetare och öppna för att skapa en dynamisk arbetsplats kommer företaget blomstra!

Berätta om dig själv. Vem är Hanna Eriksson?

Jag är 29 år och ursprungligen från Kalmar. Ända sen mina första sommarjobb har jag analyserat vad som får mig och andra att trivas på en arbetsplats och hur det speglar sig i kultur och ledarskap. Det ledde mig naturligt in på HR och efter min examen började jag arbeta inom rekrytering.

2021 kom jag i kontakt med TB-Group, där jag erbjöds den fantastiska möjligheten att bygga upp deras HR-funktion från grunden!

Annika Hegardt