Nytt HR-bolag behövs när behovet av affärsnära HR ökar
Foto: Caroline Dufva + team
PUBLICERAD 6/5/2024
Lästid ca 3 min
Intervju

Nytt HR-bolag behövs när behovet av affärsnära HR ökar

Nylanserade Zoey erbjuder konsulter och rekrytering inom HR och Talent Acquisition. Caroline Dufva, vd för det nya bolaget berättar för HRnytt om den spännande satsningen.

Zoey blir en ny aktör på den svenska marknaden och kommer att finnas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Några av grundarna är rekryterade från Wise med erfarenhet av att driva verksamhet som handlar om konsulter, rekrytering och utbildning inom HR och Talent Acquisition.

Som vd i det nya HR-bolaget Zoey, vad ser du som din främsta uppgift?

Att skapa bästa möjliga förutsättningar för att vi som jobbar på Zoey ska kunna bygga ett varmt, inkluderande och professionellt bolag där människor mår bra, utvecklas och har kul tillsammans. Våra värderingsord Glädje, Utveckling och Enkelhet ska vara vägledande för oss i byggandet. Med det insteget vill vi även bidra till våra kunders utveckling och välmående.

Varför finns det ett behov av en ny aktör på den svenska marknaden, enligt din uppfattning?

Jag ser det som att det finns två sidor av dagens HR och TA. En sida som lätt blir reaktiv i sitt arbete, sett till resurser men också mandat i organisationen. De hamnar ofta längre från affären och där besluten för verksamheten tas.

Den andra sidan, står mitt i affären och fokuserar på att utveckla och genomföra HR-strategier som stöder verksamhetens övergripande mål, inklusive talanghantering, ledarskapsutveckling, kulturbyggande, och medarbetarengagemang.


Vi vill vara huben där HR kan hämta
energi, kunskap och lära tillsammans.


Här befinner sig HR ofta i förändringsprojekt och driver saker framåt, inte minst kopplat till ny teknik och nya omvärldskrav.

Men att vara en förändringsagent och göra saker för första gången kan också vara ensamt – då vill vi vara huben där de kan hämta energi, kunskap och lära tillsammans. Vi kommer att arbeta strukturerat med kompetensdelning och utveckling samt genom partnerskap erbjuda våra konsulter kontinuerlig utbildning så att de, samtidigt som de själva utvecklas, kan utveckla våra kunder.

Att arbeta med HR-tech får inte stanna vid att byta HR-system, vi har mer långtgående ambitioner men börjar alltid i det lilla och lättillgängliga för att skapa förändring- på riktigt.


För att kunna möta en allt snabbare omvärld behöver ansvar
vara delegerat och beslut fattas nära affären, av de som vet mest.


Hur skulle du beskriva affärsnära HR och varför finns det idag ett så stort behov?

Jag kan inte tänka mig att behovet av ett affärsnära HR- och TA-stöd någonsin har varit större. Givet att de flesta organisationer idag står inför förändringsarbeten, utvecklingsprojekt eller transformationer så är det centralt att man får med sig människorna i företaget.

För att kunna möta en allt snabbare omvärld behöver ansvar vara delegerat och beslut fattas nära affären, av de som vet mest. För att det ska fungera behöver man skapa en trygg, transparant och hållbar kultur där människor vill och vågar bidra och ta ansvar. Det kan HR, med sin beteendevetenskapliga specialistkompetens, bidra till.

När det gäller TA så är det minst lika viktigt att en proaktiv kompetensförsörjning hamnar högre upp på ledningsgruppens agenda. Man planerar ofta för vilken tillväxt man vill ha och vilka andra mål man vill uppnå – men mindre ofta för vilka som ska utföra jobbet och vart de befinner sig just nu. Här behöver företag arbeta mycket mer strategiskt och långsiktigt.

Vad ser du framför dig om du blickar fem år framåt?

Om 5 år finns vi i minst 3 ytterligare städer och är ett självklart alternativ för HR- och TA-konsulter som vill vistas i en genuin och utvecklingsorienterad miljö där man parallellt med kunduppdrag är med och bygger Zoey. Med en sådan besättning som har kul tillsammans och delar en stark drivkraft att bidra och göra skillnad på HR- och TA-området så tror och hoppas jag att kunderna kommer på köpet!

Berätta om dig själv. Vem är Caroline Dufva?

Jag är en nyfiken, glad (oftast) och (ibland) lätt hetsig visionär som älskar att bygga och utveckla saker tillsammans med andra. En civilekonom som efter 15 år på investment bank valde att skola om mig till beteendevetare. Hamnade sedan i konsult- och rekryteringsbranschen av en slump men det var kärlek vid första ögonkastet och sedan dess kan jag inte tänka mig att göra något annat.

Att få hjälpa företag att växa genom att matcha dem med rätt kompetens (vilket i sig innebär att människor erbjuds sitt nästa drömuppdrag) – det är svårt att toppa! Utöver det så firade jag nyligen min 51-årsdag tillsammans med min familj (man, 4 barn och vår hund Gibson) på min härligaste plats, landstället på norra Gotland.

Annika Hegardt