Var är du som mest produktiv och kreativ?
PUBLICERAD 22/3/2023
Lästid ca 4 min
Krönika

Var är du som mest produktiv och kreativ?

Behovet av kreativitet och innovation ökar i de flesta branscher och verksamheter. Kreativitet kan uppstå på en mängd olika sätt. Det kan ske spontant utifrån intuition, att vi blir inspirerade av något eller av lyckliga sammanträffanden. Eller genom noggrann analys och reflektion. Ibland blir vi kreativa när vi är på egen hand, ibland när vi är tillsammans med andra.

Vissa typer av kreativitet kan kräva mer djupgående tänkande än andra. Det gäller till exempel om du arbetar med ett komplext problem. Då kan du behöva engagera dig i mycket djupt tänkande och problemlösning för att komma fram till en ny lösning. Med tanke på detta är det paradoxalt att våra arbetsmiljöer ofta försvårar denna typ av kreativitet snarare än möjliggör den. Åtminstone om vi pratar om kontoret.

M&Ms. Managers and Meetings

Det finns ett TED Talk med Jason Fried, grundare av det amerikanska techföretaget 37 Signals, där han pratar om varför arbete inte sker på kontoret. När man enligt Fried frågar någon var denne får mest arbete gjort så svarar ingen någonsin ”på kontoret”. Ett huvudskäl som han för fram är att man inte kan arbeta ostört där. Källorna till dessa störningar är främst det han kallar M&Ms. Managers and Meetings. Det går förstås att lägga till ännu fler Ms, såsom Mejl, Mobiler and (sociala) Media, men chefer och möten menar Fried är det som främst förstör produktiviteten.

De frekventa avbrotten

Problemet med många kontor är tvådelat. Dels att kontorsmiljön i sig inte utformad för djupare tankearbete. Dels att kulturen som finns på många kontor - alltså normerna för hur vi beter oss - inte heller underlättar. Sammantaget bidrar detta till att vi konstant blir distraherade och avbrutna i vårt arbete. Vi blir, beroende på vilken studie man tittar på, i genomsnitt avbrutna någonstans mellan 4 och 12 gånger varje timme. Det blir minst ett avbrott var 15:e minut! De frekventa avbrotten hade inte varit något större problem om det inte hade varit så att det tar relativt lång tid för oss att återgå till det tillstånd vi befann oss i innan vi blev avbrutna.


Vilken arbetsplats som är bäst beror helt på hur arbetsplatsen
är utformad och hur de som eventuellt är där beter sig


Att störningarna ofta är många på kontoret förvånar nog ingen som läser detta. I Sverige är det vanligt med öppna kontorslandskap där det är svårt eller omöjligt att skärma av sig från sin omgivning. Bilden som ofta målas upp är att vi mår bättre och blir mer produktiva när vi sitter tillsammans på samma plats. Att vi interagerar, samarbetar och utbyter mer kunskap med varandra. Men forskningen visar på det motsatta. En studie visar på 32% lägre välmående, 15% lägre produktivitet och 62% fler sjukdagar. Störningarna tar bort 86 minuter per dag. En annan studie visar att personliga möten minskar med 70% jämfört med när vi sitter i egna rum. En anledning är att vi hittar andra sätt att avskärma oss än med väggar, såsom hörlurar. När vi ser någon sitta med hörlurar går vi inte gärna och stör denne om det inte gäller något väldigt viktigt.

Mitt medskick är inte att hemmet är bättre än kontoret. Eller tvärtom. Vilken arbetsplats som är bäst beror helt på hur arbetsplatsen är utformad och hur de som eventuellt är där beter sig. Och förstås på det arbete vi ska utföra och våra egna förutsättningarna och preferenser. Det beror på, som jag brukar säga. Att tro att en plats automatiskt gör oss på det ena eller det andra sättet, eller att den passar alla lika bra, är en villfarelse. Och en farlig sådan.

Var är du mest produktiv? Var känner du dig mest kreativ? Vad tror du det är i din arbetsmiljö som gör att det är just plats X eller Y? Utan att veta hur du kommer svara vet jag en sak. Alla som får dessa frågor kommer ge lite olika svar.

Så här svarade exempelvis ChatGPT när jag frågade den “Är du mer kreativ på ett kontor än någon annanstans?”:

“Som AI-språkmodell har jag inget fysiskt kontor, så jag kan inte säga säkert om jag är mer kreativ på ett kontor eller någon annanstans. Men i allmänhet, huruvida någon är mer kreativ på ett kontor eller inte någon annanstans kan bero på en mängd olika faktorer, inklusive deras individuella arbetsstil och preferenser, arten av arbetet de utför och den specifika miljön de befinner sig i."

För vissa människor kan att vara i en kontorsmiljö med struktur och rutin hjälpa dem att känna sig mer produktiva och fokuserade, vilket i sin tur kan leda till mer kreativt tänkande. Andra kanske upptäcker att vara i en mer avslappnad eller flexibel miljö, som ett kafé eller en park, gör att de kan tänka mer kreativt och komma på nya idéer.

I slutändan är det upp till varje individ att experimentera och hitta vad som fungerar bäst för denne när det gäller att främja sin egen kreativitet, oavsett om det är på ett kontor eller någon annanstans.”


Om Oscar Berg

Oscar Berg är oberoende konsult, författare, föreläsare och workshopledare. Som oberoende konsult kan han anlitas av företag och organisationer oavsett storlek eller hur långt de kommit i förändringsresan kring digitalisering, samarbete och framtidens arbete.

Han har skrivit flera böcker inom dessa ämnen och är medförfattare till boken "Digitalt samarbete - Så skapar vi morgondagens organisationer".

Oscar driver även Digitalt samarbete-podden tillsammans med Henrik Gustafsson. Som föreläsare kan Oscar anlitas för såväl inspiration som kunskapslyft.

Som workshopledare kan han anlitas för att exempelvis utforska behov, problem och idéer eller ta fram strategier kring digitalisering, samarbete och medarbetarupplevelse. Läs mer på oscarberg.net

Källor

Fried, J. (2010). Varför jobbar vi på kontoret? [Video]. Ted. https://www.ted.com/talks/jason_fried_why_work_doesn_t_happen_at_work

James, Geoffrey. “9 Reasons That Open-Space Offices Are Insanely Stupid.” Inc.com (2018).

Bernstein, Ethan S. & Turban, Stephen. “The impact of the ‘open’ workspace on human collaboration”, 2018