Toxiska chefer - Så hanterar du ledare som missbrukar sin makt av Martina Skowronska
PUBLICERAD 24/4/2023
Lästid ca 1 min
Bokrecension

Toxiska chefer - Så hanterar du ledare som missbrukar sin makt av Martina Skowronska

För att klassas som toxisk chef ska du uppvisa ett systematiskt negativt beteende över tid. Alla människor har dåliga dagar och alla kan begå misstag, det gör ingen till en dålig chef. Martina Skowronska skriver om konsekvenserna av att anställa en toxiskt person med narcissistisk eller psykopatisk personlighet.

Att anställa en toxisk chef kostar enorma summor. Kostnader som bland annat kan innebära sjukskrivningar och onödig personalomsättning, konflikter och livstragedier. I boken kan vi läsa om vad som kännetecknar en toxisk chef och vi får tydliga verktyg att använda i olika situationer.

Vi får ta del av forskning, Martinas insikter kring den toxiska chefen och berättelser från människors erfarenheter på arbetsplatser.

Psykiskt sunda individer drivs inte av lusten att härska över andra. De har inget behov av att trycka ner, manipulera, skapa intriger, ljuga eller ha en överlägsen attityd. Inte heller att ha översittarfasoner då de har en hierarkiskt högre ställning än andra. Destruktiva människor, däribland psykopater och narcissister, dras ofta till chefsroller då de kan ge de egna behoven tillfredsställelse.

Rekryterare och personer med rekryteringsansvar saknar många gånger kunskap att identifiera olämpliga chefskandidater. Martina skriver även om hur en bra chef sätter åt sidan sitt ego för att stötta och putta fram sina medarbetare så att de kan utvecklas. En destruktiv chef gör precis tvärtom.

Boken beskriver härskartekniker men även motstrategier. I boken kan vi läsa om diskriminering och sexuellt ofredande, #meetoo och vilka frågor du kan ställa inför en anställning.

Viktig och angelägen bok som alla kan ha nytta av någon del av livet i synnerhet om du är anställd, arbetsgivare, fackförbundsrepresentant eller chef.

Av: Susanna Malm, Kommunikatör, samtalsterapeut och krönikör. Järvsö Skrivlabb.