Svenskar vill fortsätta jobba på distans
PUBLICERAD 2/6/2023
Lästid ca 2 min

Svenskar vill fortsätta jobba på distans

Sju av tio svenskar som jobbar på distans tycker att distansarbetet påverkat deras arbetsliv och privatliv till det bättre – och mer än nio av tio vill fortsätta jobba på distans, visar Great Place to Works nya undersökning.

Efter pandemin har hybridarbete blivit det nya normala. 37 procent av de svenska medarbetarna från januari 2023 svarar att de jobbar helt eller delvis på distans. Av medarbetarna som jobbar på distans vill 93 procent fortsätta med det. Men det finns också utmaningar med hybridarbetet. Allt fler har fått sämre kontakt med närmsta chefen, det gäller särskilt unga medarbetare.

"Resultatet är väntat, då samhällets syn på distansjobb har etablerat sig som alltmer positiv. 8 av 10 i undersökningen anser att företag som erbjuder distansjobb är mer attraktiva som arbetsgivare." - Jeanette Bergvall, vd för Great Place to Work.

Fler i den nya undersökningen tycker att deras arbetsliv och privatliv påverkats till det bättre tack vare distansarbetet, jämfört med 2021.

Gemenskapen kan påverkas

Men hybridarbetet har också utmaningar, visar den nya undersökningen.

  • 33 procent tycker att arbetet på distans har påverkat känslan av gemenskap med kollegorna till det sämre.
  • 23 procent svarar att de fått en sämre relation till sin närmaste chef.

"Här ringer en varningsklocka. I vår undersökning från 2021 svarade endast 14 procent att de fått en sämre relation med chefen på grund av distansarbetet. Distansarbetet ställer högre krav på ledarskap och självledarskap. Under pandemin handlade många diskussioner om hur medarbetarna mår av distansjobbet, men få pratade om cheferna. För att leda på distans behöver du vara tydlig och skapa bra strukturer för feedback, avstämningar och möten, och hitta metoder som uppmuntrar kreativitet och gemenskap. Många chefer behöver stöd i det arbetet." - Jeanette Bergvall

Sämre kontakt med chefen

Bland de yngsta medarbetarna (18-25 år) är distansarbetets baksidor klart tydligast.

  • 42 procent svarar att gemenskapen på arbetsplatsen försämrats.
  • 44 procent har fått sämre kontakt med chefen.

"Jag tycker det är allvarliga siffror som vi måste agera på. Många arbetsplatser gör misstaget att fortsätta arbeta som innan de ställde om till hybridarbete. Framför allt har man inte uppgraderat ledarskapet. Det kan behövas till exempel organiserad handledning av yngre medarbetare och olika sätt att kompensera den försämrade gemenskapen och det ökade avståndet mellan många chefer och medarbetare. God gemenskap ska inte underskattas. Det förbättrar trivseln men också den professionella utvecklingen, och minskar risken för hög personalomsättning." - Arbetspsykologen Jens Näsström, forskar om hybridarbete

Nyanställda och mellanchefer mindre nöjda

Två grupper sticker ut som mindre positiva till distansarbete. Dels nyanställda, som jobbat mindre än två år på arbetsplatsen, dels mellancheferna.

"Yngre medarbetare och nyanställda behöver ofta extra tydlighet. Det är svårare för dem att tolka vad som förväntas av dem och bedöma när de gjort ett bra jobb. Även om allt fler ser fördelarna med hybrida arbetsplatser, visar vår undersökning att det inte räcker. Organisationer behöver också arbeta medvetet och metodiskt med ledarskapsfrågor som tydlighet och feedback för att alla ska må bra och känna sig engagerade."- Jeanette Bergvall


Ur Svenskarna och Arbetet 2023