Svenska kvinnor i toppen på global lista
PUBLICERAD 7/3/2023
Lästid ca 3 min

Svenska kvinnor i toppen på global lista

Svenska kvinnor i toppen på global lista om våld och trakasserier på jobbet enligt en ny rapport. Där framkommer det att det finns oroväckande skillnader mellan hur kvinnor och män upplever våld och trakasserier på jobbet i alla fem nordiska länder, inklusive Sverige.

Baserat på hur många som svarat att de upplevt våld och trakasserier på jobbet, återfinns alla nordiska länder bland de tio länderna i toppen globalt.

  • Finland (48%)
  • Island (42%)
  • Danmark (42%)
  • Norge (42%).
  • Sverige (37%)

Alla nordiska länder ligger avsevärt högre än det globala genomsnittet på 21%.

Kvinnor rapporterar i betydligt högre grad än män upplevelser av våld och trakasserier på jobbet i alla fem nordiska länder. Skillnaden mellan män och kvinnor var:

  • 16 procent i Sverige (45% för kvinnor jämfört med 29% för män).
  • Den största skillnaden i Norden rapporterades i Danmark där det var en 23-procentig skillnad (53% för kvinnor jämfört med 30% för män).

Psykiska trakasserier vanligast

Undersökningen tittade också närmare på vilken typ av våld och trakasserier de svarande upplevde. Det som är vanligast både globalt och i Norden är psykiska trakasserier. I Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island är det dock fler än genomsnittet av de som upplevt våld och trakasserier som rapporterar att det har haft en sexuell komponent (54% av de som upplevt våld och trakasserier i Sverige jämfört med 33% globalt). Med över hälften ligger Sverige tillsammans med Island (54%) i toppen bland de nordiska länderna.

Mer positivt är att datan också visar att det är vanligare i Norden än i övriga världen att berätta för någon annan om sina upplevelser. I Sverige svarade exempelvis 76% av de som upplevt våld och trakasserier på arbetsplatsen att de berättat om det för någon – exempelvis för en vän, kollega eller arbetsgivaren – jämfört med det globala genomsnittet på 52%.

Hela rapporten kan laddas ner här.
En illustration av de svenska resultaten kan laddas ner här.


"Resultatet från vår World Risk Poll ger en oroväckande bild, särskilt vad gäller kvinnors upplevelse av sexuella trakasserier i en region som ofta upplevs ligga i framkanten av social utveckling. Det är samtidigt verkligen uppmuntrande att se att så många av dem som upplevt våld och trakasserier på jobbet i Norden har berättat om det för någon annan. Denna öppenhet kan vara direkt kopplat till att så många också berättat om sina upplevelser för oss i vår undersökning. Även om det är fallet är upptäckten av ett problem bara första steget mot att göra något åt det. Vår rapport ska ses som en väckarklocka för företagsledare, myndigheter och branschorganisationer om att stora problem fortfarande existerar. Ingen ska behöva bli utsatt för våld eller trakasserier på jobbet utan alla måste sträva mot nolltolerans." – Dr Sarah Cumbers, Direktör för Evidence and Insight på Lloyd's Register Foundation.


Om World Risk Poll

The Lloyd's Register Foundation World Risk Poll är den första globala undersökningen av människors risker och skador.

Det här är den andra delen av undersökningen, baserad på cirka 125 000 intervjuer genomförda av Gallup i 121 länder under 2021. Det är en minskning från 142 länder under 2019, på grund av Covid19-relaterade restriktioner (en fullständig lista på länderna i 2021 års undersökning finns i rapportens appendix 3). Intervjuerna har där det varit möjligt skett per telefon. Datan kommer från områden där det finns lite eller ingen officiell statistik kring säkerhet och risk. Undersökningen är därför en unik resurs för att definiera vilka och hur stora säkerhetsutmaningar som finns runt om i världen, berättad av de som direkt upplever dem.

Kunskapen ska och bör användas av myndigheter, regulatorer, företag, frivilligorganisationer och internationella organ för att upplysa och driva riktlinjer och åtgärder som gör människor säkrare, i samarbete med samhälle och medborgare på sätt som stärker dem.