Så skapar du en attraktivt arbetsplats som överträffar hemmakontoret
Foto: Hanna Pettersson, Semrén & Månsson
PUBLICERAD 18/3/2024
Lästid ca 2 min
Debatt

Så skapar du en attraktivt arbetsplats som överträffar hemmakontoret

Det ökade hybrid- och distansarbetet har förstärkt utmaningarna som dagens arbetsgivare står inför. Det gäller att tänka annorlunda för att locka tillbaka medarbetarna till kontoret, då många önskar att fortsatt jobba hemifrån.


Utmaningen är att skapa en arbetsplats som får medarbetarna
att längta till kontoret och vara en del av gemenskapen.
Då måste vi arkitekter skapa något som är bättre än hemma


Uppdrag med fokus på att skapa attraktiva arbetsplatser utöver det vanliga har ökat. Kontor som blir motorer för företag som vill skapa starka arbetskulturer, effektiva processer och samarbeten - men för det krävs en genomtänkt strategi. För detta kommer inte av sig själv.

Vi på Semrén & Månsson fick för ett par år sedan i uppdrag av Mölnlycke Healthcare och deras nya lokaler i GoCO Health Innovation City i Mölndal, att skapa en arbetsplats för 800 medarbetare som överträffar hemmakontoret på alla sätt.

I uppdraget låg också en tydlig beställning om att kontoret skulle uppfylla ett högt globalt kvalitetsindex enligt Leesman-skalan, ett globalt index för att mäta kvaliteten på arbetsplatsen och ge arbetsgivaren en uppskattning på hur väl man tillgodoser medarbetarna. På Leesman-skalan ska vi ha minst 75 i index för det nya kontoret. Standardnivån för ett kontor är vanligtvis runt 60.

Många flexibla zoner för arbetsro

En utmaning för större företag är såklart att tillgodose alla olika kompetensers behov. Vi har lagt stort fokus på varierade miljöer, anpassade till vår uppdragsgivares sätt att jobba, och många små och flexibla rum och zoner för arbetsro – det är något som alla behöver.

MHC All inclusive

Konceptet vi arbetat med kallas "MHC All inclusive" och bygger på en omhändertagande atmosfär som präglas av den moderna och hållbara lyxen av enkelhet och service i vardagen – samt en känsla av att leva nära naturen. Genom skräddarsydda och funktionella lösningar av naturliga material, varma färger, och en estetik som inspirerats av boutique-hotell, har vår ambition varit att skapa företagets alldeles unika destination.

Till sist, några råd för att skapa ett modernt och attraktivt kontor

  • Utgå från era långsiktiga mål, hur behöver ni känna er och agera för att nå dit? Skapa en miljö som ger er rätt känslor och mindset.
  • Utgå från det ni har och ta hjälp med att ”klä på” kontoret, oftast finns det en bra grund men det saknas personlighet och karaktär.
  • Ofta räcker det med en social och härlig plats med tydlig identitet, där alla kan mötas. Lägg resten av krutet på en plats för kontemplation och kreativitet, vad det än må vara för just er verksamhet. En verkstad eller ett bibliotek?
  • Säkra medarbetarnas möjligheter till fokus för att kunna arbeta ostört.
  • Skapa stämning och variation, det mest effektfulla vi har att jobba med är så enkelt som belysning, färg och ljud. Kasta ut ledplattorna och satsa på fina riktade lampor.
  • Våga satsa på en snackis, alla intressanta personer eller platser lämnar ett avtryck. Vad ska man komma ihåg när man varit hos er?

Hanna Pettersson, arkitekt och affärsutvecklingschef, Semrén & Månsson Arkitekter.