Så här mår anställda i Sverige idag
PUBLICERAD 27/4/2023
Lästid ca 3 min
Arbetsmiljö

Så här mår anställda i Sverige idag

Imorgon, den 28 april, är det Världsdagen för arbetsmiljö. En färsk undersökningen visar att 95 procent vill förbättra sitt fysiska välbefinnande, 83 procent sitt mentala och 71 procent sitt sociala välbefinnande.

WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. I en färsk undersökning har drygt 1000 svenskar i sysselsättning fått frågor om hur de mår inom respektive område – och om och hur arbetsgivare kan bidra till att förbättra de anställdas hälsa.

Anställdas fysiska välbefinnande

Hälften säger att de mår bra fysiskt just nu – men 13 procent mår ganska eller riktigt dåligt. Nästan alla vill må bättre.

 • Tre av fyra tycker att deras jobb påverkar deras fysiska hälsa.
 • Två av fem tror att jobbet kan göra något för att hjälpa dem att må bättre.
 • Många önskar att de fick tid att träna på jobbet, 15% vill det.
 • Nästan två av fem har blivit sjukskrivna på grund av fysiska problem, och fler kvinnor än män har blivit sjukskrivna.

Endast hälften av de tillfrågade personerna säger att de mår mycket bra eller ganska bra fysiskt för tillfället. Tretton procent uppger att de mår mycket dåligt eller ganska dåligt. Så gott som alla vill förbättra sitt fysiska välmående.

55 % upplever sitt fysiska välmående som väldigt/ganska starkt

13 % upplever sitt fysiska välmående som väldigt/ ganska svagt

95 % vill förbättra sitt fysiska välbefinnande

Anställdas mentala välbefinnande

Många anställda i Sverige mår bra mentalt, men en del mår också riktigt dåligt – och även här fler män än kvinnor.

 • 83% vill förbättra sitt mentala välbefinnande.
 • Nästan två av fem tror att arbetsgivaren kan hjälpa till att förbättra situationen, med mindre stress, tydligare struktur och bättre ledarskap som efterfrågas.
 • En fjärdedel av de anställda har varit sjukskrivna på grund av problem med sin mentala hälsa.
 • Fler kvinnor (17%) än män (13%) har varit sjukskrivna.

Anställdas sociala välbefinnande

Män och kvinnor svarar i stort sett likadant om sitt sociala välbefinnande.

 • Mer än hälften säger att de mår bra, medan 11 procent mår dåligt.
 • Sju av tio vill förbättra sitt sociala välbefinnande, framför allt yngre personer. De flesta anser att jobbet påverkar deras sociala välbefinnande, men bara en liten del tror att arbetsgivaren kan göra något åt det. After works och mer teamarbete är förslag som nämns.
 • Undersökningen visar också att 6 procent har varit sjukskrivna på grund av sitt sociala välbefinnande, lika många män som kvinnor.

"Det är ett dystert resultat på sina håll. Jag reagerar särskilt på att så pass många önskar må bättre både mentalt och socialt. Det blir också tydligt vilken påverkan vi som arbetsgivare kan ha och har – och att vi måste tänka bortom god ergonomi och friskvårdsbidrag. Jag är övertygad om att vår fysiska, psykiska och sociala hälsa och vårt välbefinnande är nära sammankopplade och påverkar varandra på otaliga sätt. Att börja investera i ett område kan snabbt leda till en positiv effekt även på de andra områdena."
Frida Gustafson, Health and Safety Manager på Essity i Sverige.


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes på uppdrag avEssity i Sverige, i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5–11 april 2023. Totalt intervjuades 1387 personer i åldern 18–65 år, varav 1094 personer inom sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.