Checklista – vad räknas som friskvård?
PUBLICERAD 21/3/2023
Lästid ca 2 min

Checklista – vad räknas som friskvård?

Att friskvård är viktig för personalens hälsa är de allra flesta chefer överens om – men vad räknas egentligen med i begreppet? Tydligt är i alla fall att rätt prioriteringar kring friskvård skapar sunda medarbetare och minskar sjukfrånvaron. Här är några exempel på friskvård som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda.

Fysisk aktivitet

Att fysisk aktivitet ingår i friskvårdsarbetet vet nog de flesta och kanske är det ett av de vanligaste sätten att uppmuntra till god hälsa. Som arbetsgivare kan du till exempel anordna stegtävlingar och gemensamma löp-pass, men du kan också erbjuda subventionerade gymkort eller gruppträningspass, ha en cykelförmån för att uppmuntra att dina kollegor cyklar till jobbet eller anordna olika aktiviteter som promenader eller gå-möten. Du kan också erbjuda massage eller andra former av avkoppling som bidrar till avslappning och återhämtning. 

Den viktiga psykiska hälsan

Förutom den fysiska hälsan är det också viktigt att prioritera och ta hänsyn till den psykiska hälsan hos de anställda. Det kan till exempel innebära att du erbjuder stöd och hjälp vid stressrelaterade problem eller kurser i mindfulness och stresshantering. Här gäller det att våga ha en öppen dialog om psykisk hälsa på arbetsplatsen och erbjuda stöd och hjälp som kan bidra. 

Ingår fika i friskvård?

Att främja en hälsosam livsstil kan också innebära att uppmuntra att äta bra och att ta pauser under arbetsdagen. Till exempel genom att erbjuda subventionerade luncher eller ha en fruktkorg på kontoret. En paus för fika – där du själv bestämmer nyttighetsgraden – kan också göra underverk för välmåendet. Erbjud dina medarbetare mer kunskap kring kost och hälsa genom olika utbildningar och se det som en god investering inför framtiden. 

Ergonomi och arbetsmiljö

En viktig del av friskvårdsarbetet är att se till att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad. Det gör du till exempel genom att investera i höj- och sänkbara skrivbord, ergonomiska kontorsstolar eller belysning anpassad för att minska ögontrötthet. Kom också ihåg att störande ljud, buller och annat kan störa arbetsmiljön. Genom att prioritera bullerdämpande insatser kan du hjälpa medarbetarna till ökat fokus och effektivitet.

Social hälsa och samhörighet

Även social hälsa spelar stor roll för hur medarbetarna trivs på arbetsplatsen. Genom att uppmuntra känslan av gemenskap ger du medarbetarna möjlighet att skapa goda relationer, något som i sin tur gör det enklare att samarbeta. Gemensamma aktiviteter som after work och olika utbildningar eller teambuilding-övningar hjälper till att stärka sammanhållningen. En öppen och inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga och respekterade ökar trivseln och produktiviteten – och leder till minskad sjukfrånvaro hos medarbetarna. Här kan du läsa mer om varför kostnaderna för ohälsa hos personalen ökar och vad du kan göra åt det.


Vad ingår i friskvård – jo, bland annat det här:

1.    Fysiska aktiviteter
2.    Psykisk hälsa och stresshantering
3.    Ergonomi och bullerförebyggande åtgärder
4.    Hälsosam kost
5.    Social hälsa och samhörighet