Checklista – hur bra är er arbetsmiljö?

Lästid : 3 min

Checklista – hur bra är er arbetsmiljö?

Hälsofrämjande arbete som ökar motivation, trygghet och glädje hos de anställda har stor påverkan på både konkurrenskraft och lönsamhet. Men att veta hur medarbetarna uppfattar sin arbetsmiljö är inte alltid lätt. Den goda nyheten är att det brukar finnas tydliga tecken – här är några av dem plus några frågor som hjälper dig ta temperaturen på arbetsmiljön på just er arbetsplats.

Säger ni hej?

Vi människor är sociala varelser och goda relationer med kollegor är, förutom försörjning och förhoppningsvis ett brinnande intresse, en stor orsak till att vi trivs på arbetsplatsen. Hur ser det ut hos er? Hälsar ni på varandra när ni kommer till kontoret? Känner medarbetarna sig sedda? Det kan bidra till trivseln mer än du tror. 

Kan alla visionen i sömnen?

Om du väcker de anställda mitt i natten (vilket du så klart inte ska göra) – kan de dra verksamhetens vision? Det vill säga – är alla med på tåget och vet precis var ni är på väg? Om inte kan det vara bra att tydliggöra målen på både kort och långsikt och lyfta individens roll och delaktighet i dem.  

Gillar medarbetarna att gå till jobbet?

När vi upplever att vårt arbete som viktigt mår vi bättre. Visst tycker vi det är bra att företaget går bra ekonomiskt – men det viktigaste för oss är att vi som individer är att vi känner att vi bidrar i det stora hela och att vi trivs i vår vardag. När du kliver in på kontoret – hur är stämningen? Verkar det som medarbetarna är glada att vara där? 

Vet de var de ska vända sig?

Att få både uppskattande och utvecklande feedback gör att vi växer i våra roller. Men hur ofta får ni feedback och är det tydligt för alla var det sker och på vilket sätt så att det blir konstruktivt? Genom att upprätthålla en kontinuerlig återkoppling på arbetet kan ni också öka trivseln.

Finns policy digital kommunikation?

Att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig skapar stress och är en orsak till att hjärnan får för lite återhämtning. Det är också vanligt att företag har fler informationskanaler än vad som behövs. Slack, Trello, sms, mejl, Instagram, Facebook, intranät – hjälp till genom att tydliggöra vilken kanal som har högst prioritet när det gäller intern och extern kommunikation och hur snabbt medarbetarna förväntas svara. 

Hur ser det ut med mångfalden?

En arbetsgrupp med medarbetare från olika bakgrunder, kompetenser och perspektiv ger kreativitet och nya lösningar. Hur ser könsfördelning och etnicitet ut på ert företag? Kan det vara dags att hitta fler medarbetare för att öka mångfalden?

Har ni en ”skön jargong”?

En av de största punkterna i god arbetsmiljö är förstås säkerhet och att varje medarbetare känner sig trygg med att gå till kontoret. Det gäller förstås både fysisk trygghet i form av tekniska verktyg, ren luft och förebyggande av olyckor, men också faktorer som smittspridning, mobbing och kränkande särbehandling. Se upp lite extra om ni tycker att ni har en ”rå men hjärtlig jargong” hos er – alla kanske inte uppskattar skämten och det kan skapa problem på lång sikt.

Känns det säkert att vissla?

Sedan september 2021 finns en ny visselblåsarlag för alla företag inom EU med över 50 anställda. Den innebär att du som arbetsgivare är skyldig att skydda personer som rapporterar missförhållanden i verksamheten och att det ska finns ett säkert system för visselblåsning som gör att det går att rapportera på ett tryggt och anonymt sätt. Vet dina anställda hur systemet går till och var de ska vända sig? 

När hade ni AW senast?

Den psykosociala arbetsmiljön är en stor del av vår arbetsdag. Genom att ge dina medarbetare möjlighet att umgås uppmuntrar du gemenskap och goda relationer. När hade ni senast en gemensam aktivitet som gav möjlighet att prata annat än jobb? Kanske är det dags igen för en gemensam och kravlös AW, frukost, lunch, promenad eller fika? 

Hur gick det?

Har du bockat av alla frågor ovan – grattis, då har du gjort ett bra jobb för att skapa en god miljö på ert kontor. Vill du läsa mer om ditt ansvar som arbetsgivare – kika in på vår artikel Arbetsmiljö – så säger lagen