Åtta steg som skapar en bättre företagskultur på en hybrid arbetsplats
Foto: Sofia Falk och Marie Lasota
PUBLICERAD 29/4/2024
Lästid ca 3 min

Åtta steg som skapar en bättre företagskultur på en hybrid arbetsplats

En ny rapport visar att ledare behöver bli bättre på att prioritera medarbetarnas individuella behov. Genom att också investera i kulturen går det att skapa framgång som hybrid arbetsplats.

Rapporten Boost Your Culture – a post pandemic must, av PS Occasion visar att endast 25 procent som arbetar på distans eller i ett hybridlandskap känner en tillhörighet till sin arbetsplats.

Hybridarbete är här för att stanna. Det ställer stora krav på ledarskapet, men vi får också mer inkluderande och attraktiva arbetsplatser på köpet."
Sofia Falk, organisationskonsult och expert på mångfald och inkludering som deltagit i rapporten.

Åtta steg till en bättre företagskultur i en postpandemisk värld

 1. Inkludera medarbetarna
  För att inte riskera att anställda känner sig marginaliserade i en hybrid arbetsmiljö behöver både ledare och medarbetare vara mer proaktiva i sin kommunikation för att bygga relationer.
 2. Undvik enkla lösningar
  Ledare måste våga anpassa sig efter varje individs behov. Regler utan ett djupare syfte riskerar att stjälpa mer än att hjälpa, såsom exempelvis fasta tidsramar för hur mycket medarbetare förväntas befinna sig på kontoret.
 3. Låt faktiska behov styra strategin
  Företag med en tydlig teamstruktur gynnas nödvändigtvis inte av en individanpassad strategi. Men det är viktigt att fråga sig hur man som arbetsgivare på bästa sätt kan anpassa sig till hybridarbete.
 4. Fokusera på emotionell närhet
  Emotionell närhet har 27 procents större inverkan än fysisk närhet på en medarbetares känsla av tillhörighet till arbetsplatskulturen. Våga vara personlig.
 5. Bygg relationer genom delade erfarenheter
  Investera i att bygga en relationsbaserad organisation. Delade känslomässiga upplevelser har en stor påverkan på hur vi bygger relationer med människor omkring oss.
 6. Uppmuntra mikrokulturer
  Tänk inte bara företagsövergripande evenemang, utan ha även en strategi för att stärka kulturen på gruppnivå. Det skapar både glädje och engagemang.
 7. Identifiera och kommunicera företagets "varför"
  De företag och organisationer som har ett tydligt narrativ klarar sig bättre i alla situationer, inklusive skiftet till en hybrid arbetsplats.
 8. Satsa på det fysiska kontoret
  Det fysiska mötets faktiska innehåll har blivit viktigare för att stärka kulturen. Dessutom behöver kontoret ge energi och en känsla av tillhörighet och mening. Helt enkelt – det måste kännas meningsfullt att gå till jobbet.

" Om man som arbetsgivare uppmuntrar sina medarbetare till att välja sin arbetsmiljö utifrån sina behov kan det leda till större engagemang och en känsla av tillhörighet – något som i sin tur skapar en framgångsrik företagskultur och i slutändan bättre affärsresultat."
Marie Lasota, vd på PS Occasion

PS Occasion har också undersökt eventens betydelse för företagskulturen. 77 procent anser att kickoffs och konferenser är viktiga för att stärka känslan av tillhörighet till företaget. Vad de anställda verkligen vill är att träffas och umgås. Minst efterfrågat är grupparbeten och workshops om företagskulturen.


Om rapporten

Rapporten Boost Your Culture – a post pandemic must bygger på data från Harvard Business Review, McKinsey och Gartner samt intervjuer med branschpersoner om företagskulturen i en hybrid arbetsmiljö.

De som intervjuats är Karin Zingmark (rådgivare, talare och författare inom digital kommunikation och ledarskap), Sofia Falk (organisationskonsult och expert på inkludering och mångfald), Henrik Fontin (rådgivare och hr-konsult), Erik Bohjort (psykolog och beteendespecialist på Nordic Behaviour Group) och Mattias Falkehag (partner på Netlight). I tillägg till rapporten har PS Occasion gjort en digital undersökning via YouGov bland 300 medarbetare som fått besvara frågor om evenemangens betydelse för företagskulturen.

Om PS Occasion

PS Occasion är en kommunikationsbyrå inom upplevelsebaserad kommunikation och event.