Arbetsmiljölagen – det här säger den egentligen
PUBLICERAD 22/11/2022
Lästid ca 3 min

Arbetsmiljölagen – det här säger den egentligen

Som HR är det viktigt att ha koll på arbetsmiljölagen och veta vad dess regler och lagar säger och betyder för just ditt företag. Men varför finns arbetsmiljölagen och vad gäller egentligen? Vi tittar närmare på de viktigaste delarna och vad de betyder i korthet.

Arbetsgivaren är ansvarig för en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö på jobbet, vilket betyder en skyldighet för både chefer och medarbetare att jobba aktivt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att se till att arbetsmiljölagen efterlevs innefattar den allt från arbetstider och säkerhet som hantering av farliga ämnen, till arbetsplatsens utformning och medarbetarnas mående. Lagens syfte är främst att främja hälsa och motverka olycksfall i arbetet.

Vad betyder ”systematiskt arbetsmiljöarbete”?

Arbetsmiljölagen säger bland annat att du som arbetsgivare behöver arbeta systematiskt med arbetsmiljön i er verksamhet. Den innehåller att tolv paragrafer sätter reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och hur ni bör jobba med den. Är det så att du tvekar på vilka delar ni behöver fokusera på, kan det vara bra att ta in en extern rådgivare som hjälper till. Det kan vara till exempel en arbetsgivarorganisation, företagshälsovården eller en arbetsmiljökonsult.

Regler inom arbetstidslagen

Arbetstidslagen reglerar hur mycket en anställd får jobba per dygn. Här står också vad som gäller för pauser, dygnsvila, jourtid med mera, liksom särskilda regler för minderårigas arbetsmiljö. Många pauser man har rätt till och vad som gäller för dygnsvila, jourtid och nattvila. Arbetstidslagen är alltså en del av arbetsmiljölagen och relgerar bland annat ordinarie arbetstid 40 timmar vecka, övertid 200 timmar/kalenderår, dygnsvila 11 timmar/24 timmar och veckovila 36 timmar. Det är alltså vad du har rätt till som anställd, och inte något förhandlingsbart.

Reglerat nattarbete

Mellan midnatt och klockan 5 står det i arbetsmiljölagen att det måste råda dygnsvila, om det ej finns särskilda skäl som till exempel allmänhetens behov. I vissa branscher är dock undantag vanliga, som till exempel i sjukvård, kollektivtrafik, taxitrafik och restaurang.

Arbetsmiljölagen och den viktiga pausen

Enligt arbetstidslagen ska ingen i Sverige behöva arbeta mer än fem timmar i följd utan rast. Den anställde har också rätt att gå ifrån arbetsstället under rasten. Hur lång pausen ska vara är inte reglerat i lag, men den säger också att det, förutom rasterna, är rimligt att ta paus efter två timmars arbete. Pauser behövs för att undvika ohälsa och som arbetsgivare är du skyldig att ordna så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs, utöver de längre rasterna. Pauser, men inte raster, räknas in i arbetstiden.

Kollektivavtalet kan avtala bort vissa delar

Det finns villkor i arbetsmiljölagen som kan regleras i ett eventuellt kollektivavtal, vilket är en överenskommelse mellan arbetsgivare och facket. Arbetsmiljölagen gäller däremot för alla arbetsplatser, oavsett om det finns kollektivavtal eller inte.

Vad händer om vi struntar i arbetsmiljön?

Att strunta i arbetsmiljön kan bli dyrt. Följer du inte arbetsmiljöreglerna kan du som arbetsgivare få så kallade sanktionsavgifter på upp mot 1 miljon kronor.Du kan också bli ålagd regelrätta böter om du till exempel lämnar oriktiga uppgifter, saknar skyddsanordningar eller undviker att anmäla allvarliga tillbud.

Vill du veta mer om arbetsmiljölagen och förbättra er arbetsmiljö?

Arbetsmiljölagen och dess villkor (Arbetsmiljöverket)
Checklista – hur bra är er arbetsmiljö
6 tips för att skapa en bättre arbetsmiljö