6 tips för att skapa en bättre arbetsmiljö

Lästid : 2 min

6 tips för att skapa en bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljön påverkar inte bara trivseln, utan även produktivitet, kvalitet och kundbemötande i en organisation. Att investera i arbetsmiljön är med andra ord ett bra sätt att investera i verksamheten – men hur gör man och var bör fokus ligga? Här kommer sju heta tips.

1. Prata om det

Börja med att sätta arbetsmiljön på dagordningen. Fråga medarbetarna om hur de uppfattar miljön på er arbetsplats och hur den påverkar dem. Hur fungerar lokalerna, de digitala systemen, hur nöjda är de med hur arbetet är organiserat och får de tillräckligt med återhämtning mellan passen? Ta också i beaktning att det kan finnas flera olika behov och perspektiv som behöver mötas.

2. Lägg arbetsmiljö på dagordningen

Genom att kontinuerligt lyfta arbetsmiljöfrågor som en fast punkt vid era möten fångar du snabbt upp saker som behöver åtgärdas. Resultaten kan ni använda vid uppföljning och fortlöpande utvärdering för att se till att arbetsmiljölagen följs. Veckomöten, avdelningsmöten, personalmöten – var kan du lyfta in arbetsmiljön på dagordningen?

3. Var tydlig med ansvar

Enligt just arbetsmiljölagen ska varje arbetsplats med mer än fem anställda ha ett skyddsombud som verkar för en bra arbetsmiljö och det är viktigt att alla dina kollegor har koll på vem. Du som chef eller ledare är sedan ansvarig för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling och bedöma risker, men även medarbetarna är skyldiga att hjälpa till genom att följa föreskrifter och slå larm om de upptäcker något som inte stämmer. 

4. Förstå nyttan

Det är viktigt att ledningen förstår varför arbetsmiljö bör stå i fokus. Enligt en studie gjord av internationella socialförsäkringsorganisationen (ISSA), som granskade 337 företag och organisationer i 19 länder, ger varje krona som satsas på arbetsmiljö och hälsa mer än dubbelt tillbaka. Även ett treårigt forskningsprojekt som initieras av Nordiska ministerrådet visar att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön spelar stor roll för produktiviteten i en organisation. Det betyder att medarbetare helt enkelt gör ett bättre jobb när de trivs och genom att fokusera på arbetsmiljö kan ni få snabb effekt på lönsamheten.

5. Uppmuntra friskfaktorerna

När alla har koll på nyttan av en god arbetsmiljö kan ni fokusera på friskfaktorerna. Friskfaktorer handlar ofta om den sociala delen av arbetsmiljön lika mycket som den fysiska och tekniska. Här värderar medarbetare att det finns en rättvis organisation, transparant kommunikation, närvarande, engagerat och tillitsfullt ledarskap, delaktighet, inflytande, kommunikation, återkoppling, prioritering, kompetensutveckling, insatser och arbetsanpassning när det gäller. 

6. Ge rätt förutsättningar

För att lyckas med att skapa en bra arbetsmiljö behöver även chefer och arbetsledare rätt förutsättningar. Det betyder bland annat att du bör ha ständig tillgång till kunskap, stöd, tid och befogenhet för att göra ett bra jobb för dina medarbetare. 

Nyfiken på mer om arbetsmiljö? Läs vår artikel om varför du bör göra ”hälsosam” till ett obligatoriskt värdeord i din organisation.

Här är friskfaktorer i en bra arbetsmiljö:
 1. Bra stämning
 2. Bra chefer
 3. Får lära nytt
 4. Nöjdhet med arbetsinsats
 5. Tydliga mål
 6. Jobb och fritid går att förena
 7. Inflytande
 8. Bra fysisk miljö
 9. Jämställdhet och mångfalda
 10. Koll på stress
 11. Låg frånvaro
 12. Högt i tak


Källa: osakollen.se, Arbetsmiljöverket