Så här tar du hem vinsterna med e-faktura
Foto: Joakim Hahne
PUBLICERAD 10/7/2024
Lästid ca 2 min

Så här tar du hem vinsterna med e-faktura

Fördelarna med e-faktura är som bekant många. Det förbättrar effektiviteten, sänker kostnaderna, skyddar miljön och ökar säkerheten. Trots detta sitter många företag kvar med PDF- och pappersfakturor.

En ny undersökning från Pagero visar att nära åtta av tio svenska företag (79 procent) använder e-faktura samtidigt som många har kvar flöden av PDF- och pappersfakturor, vilket minskar effektivitetsvinsterna.

E-fakturor ger många fördelar, men de äts delvis upp när företag också använder sig av PDF- och pappersfakturor. Det finns alltså fortfarande stor förbättringspotential för många företag.
Joakim Hahne, regionchef för norra Europa på Pagero.

På klimatkontrollbolaget Munters, som använder system för e-fakturor sedan flera år, nämner Katarina Rhodin, Global Process Architect Finance, följande fördelar:

 1. Det blir mycket mindre manuellt arbete jämfört med att skriva in fakturauppgifter, det går i stället att läsa in allt på en datafil.
 2. E-faktura ger kontroll på status för varje faktura, var den är, vem som ska attestera. Det gäller både kund- och leverantörsfakturor.
 3. Det ger bättre underlag till kassaflödesanalys, till exempel syns det direkt om en faktura ska betalas om 30 eller 60 dagar. Bättre koll på kassaflödet underlättar också för att optimera sysselsatt kapital.

Från undersökningen

Planer om att ändra faktureringssätt

 • 39 procent avser att öka digitaliseringen.
 • 26 procent svarar ökad digitalisering och automatisering.
 • 19 procent svarar ökad automatisering, medan 10 procent inte planerar någon förändring.

Drivkrafter att övergå till digitalisering och automatisering av fakturahantering

 • Minska kostnaderna, 57 procent.
 • Öka kontrollen, 56 procent.
 • Minska klimatpåverkan, 50 procent.
 • Uppfylla lagkrav på e-fakturering, 37 procent.

Utmaningar att genomföra förändring till ökad digitalisering och automatisering

 • Tid och prioritering, 53 procent.
 • Kostnader, 48 procent.
 • Begränsningar i befintliga system, 43 procent.

Förbättringspotential

 • Genom att eliminera behovet av papper, porto och manuell hantering minskar de administrativa kostnaderna.
 • Snabbare fakturering minskar ledtiden och förbättrar kassaflödet.
 • Med automatiserad fakturahantering minskar risken för mänskliga fel och sparar tid för anställda.

Om undersökningen

Undersökningen gjordes i september 2023 av undersökningsföretaget Mantap på uppdrag av Pagero. Drygt 300 företag har svarat, där samtliga svar kommer från personer som är involverade i beslutsfattandet kring företagens val av fakturahantering. 37 procent av svaren kommer från företag med 200-499 anställda, 40 procent av svaren från företag med 500-1999 anställda och resterande nära 25 procent från företag med minst 2000 anställda.

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Erbjudandet är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem.