Kvinnor mitt i livet – En ovärderlig tillgång för företag
Foto: Christina Sundequist
PUBLICERAD 19/6/2024
Lästid ca 4 min
Krönika

Kvinnor mitt i livet – En ovärderlig tillgång för företag

Kvinnor mitt i livet representerar en unik kombination av livserfarenhet och professionell kompetens. Deras bidrag till lönsamhet, åldersmässig mångfald, starkt ledarskap, effektivt mentorskap och en balanserad arbetsmiljö gör dem till en central resurs i alla positioner och på alla nivåer inom arbetslivet.

Därför är det viktigt att företag inte bara engagerar sig i att behålla dessa kvinnor utan även aktivt söker deras kompetens genom rekrytering och investering.

Klimakteriet och arbetslivet

Statistik från Försäkringskassan visar att sjukskrivning för psykisk ohälsa, som depression och utbrändhet, överrepresenteras av kvinnor i åldersgruppen 45–60 år, en ålder som sammanfaller med den för klimakteriet. Finns det någon koppling här?

Kognitiva symptom är nämligen vanligt i klimakteriet och något som kvinnor upplever som mycket besvärande. Nyligen släpptes en rapport (Womni) där detta också bekräftas. Av 40000 tillfrågade kvinnor uppger 77% att de har sådana besvär. Det handlar alltså inte ”bara” om värmevallningar när vi talar om klimakteriet. Utöver detta kommer ytterligare symptom som sömnbesvär, ledvärk, kroppsförändring och mycket annat.


Utifrån ett företagsperspektiv behöver kvinnan mitt i livet lyftas.


De här insikterna tydliggör betydelsen av kunskap om den här åldersgruppen. Utifrån ett företagsperspektiv behöver kvinnan mitt i livet lyftas, dels utifrån värdefull kompetens, dels förståelse för hur klimakteriet kan påverka kvinnans arbetssituation och hur du som företagare kan möta. Det är en fråga om både välbefinnande och produktivitet.

Kompetenser och egenskaper hos kvinnor mitt i livet

 • Erfarenhet och expertis
  Denna grupp har ofta årtionden av yrkeserfarenhet och djup förståelse för företagets kultur och utveckling, vilket är ovärderligt för strategisk planering, företagstillväxt och för att undvika tidigare misstag och fallgropar.
 • Ledarskap
  Kvinnor mitt i livet besitter ofta en naturlig förmåga att kombinera professionellt omdöme med emotionell intelligens, vilket främjar en inkluderande och stöttande arbetskultur. Det här bidrar till ökat engagemang och minskad personalomsättning.
 • Stabilitet i teamet
  Deras erfarenhet ger dem förmåga att hantera stress och konflikter effektivt, vilket säkerställer stabilitet och trygghet även under pressade förhållanden.
 • Nätverk och relationer
  De relationer och nätverk som byggts upp under arbetslivet kan öppna nya dörrar och skapa affärsmöjligheter för företaget.
 • Mentorskap
  De spelar en avgörande roll som mentorer, stärker organisationens kompetensbas, höjer motivation och prestation bland medarbetare och främjar en lärande kultur. Kanske extra värdefullt för yngre medarbetare och nyanställda.
 • Livserfarenhet
  Deras breda perspektiv och livserfarenhet gör dem särskilt skickliga på att hantera komplexa problem, vilket är en nyttig egenskap i dagens snabbrörliga affärsvärld.
 • Förändringsförmåga
  Personliga och professionella livserfarenheter har rustat dem med en sund anpassningsförmåga, vilket är värdefullt för att navigera företaget genom tider av förändringar. Allt är inte svart eller vitt. Förmågan till acceptans inkluderas också här.

Det här är bara några exempel på kompetenser kopplat till kvinnan mitt i livet. Ytterligare reflektioner är familjesituationen som troligen är förändrad. Från att ha varit en drivande projektledare i ”Familjen AB” (ja, kvinnan drar generellt det lasset) till mer egen tid. Kanske öppnas möjlighet till nysatsning eller karriär på jobbet. Barnen är vuxna, dagis – och VAB-tiden är förbi.

Ekonomiska fördelar med att investera i kvinnor mitt i livet

Att investera i dessa kvinnor kan direkt påverka företagets kostnadseffektivitet. Genom att förebygga värdefull kompetensförlust, samt minska behovet av nyrekrytering och diverse konsultkostnader, kan företag undvika onödiga kostnader både direkt och indirekt. En nyrekrytering innebär utöver de direkta kostnaderna dessutom tid för inlärning samt resurser från befintliga anställda.

Att skapa en hållbar arbetsplats för kvinnor i klimakteriet

Det är avgörande att företag utbildar sig om klimakteriet och dess inverkan. Information behöver spridas på alla nivåer, ledning och övriga anställda inkluderade. Att aktivt arbeta för att anpassa arbetssituationen kan bidra till symptomlindring för kvinnor, vilket förbättrar både välbefinnande och prestation. Medvetenhet om klimakteriet kan också minimera sjukskrivningar, risk att kvinnor tackar nej till befordran eller att kvinnor reducerar sin arbetstid. Det finns studier där kvinnor svarar att de valt sådana utvägar pga. sina besvär.

Några avslutande ord

Att investera i kvinnor mitt i livet är mer än god företagsledning; det är en strategisk åtgärd för att främja långsiktig framgång och hållbarhet. Genom att dra nytta av deras kompetenser och erfarenheter kan företag skapa en mer dynamisk, innovativ och konkurrenskraftig organisation.

Jag brinner för att kvinnor ska må så bra som möjligt i och efter klimakteriet. Vill du som företag/HR ansvarig ha hjälp med att sprida kunskap om klimakteriet på din arbetsplats, hör gärna av dig till mig så hittar vi ett upplägg som passar.

Christina Sundequist

Läs mer på HRnytt:

Kan den hybrida arbetsplatsen underlätta för kvinnan i klimakteriet?


Om Christina Sundequist

Christina Sundequist har mångårig erfarenhet som senior konsult i ledande roller i näringslivet. Hon är också föreläsare och hälsocoach, utbildad inom funktionsmedicin. Christina har gedigen kunskap om kvinnohälsa och klimakteriet och har jobbat med klimakteriefrågor sedan 2017.

Förutom att hon coachar kvinnor föreläser hon också på företag för att sprida kunskap om klimakteriet på arbetsplatser.

Hon har skrivit två böcker om klimakteriet. ”Harmony” och ”Matbalans”. Båda fyllda med fakta, forskning och verktyg för att navigera genom klimakteriet.

Christina medverkar löpande som intervjuare i Klimakteriepodden (Sveriges största podd om kvinnohälsa)

Vill du komma i kontakt med Christina eller boka en föreläsning: www.christinasundequist.com

Varmt välkommen!